thailand

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจัดทำขึ้นเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประจำทุกปี

ต้นฉบับเอกสารฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 285 หน้า เอกสารที่เผยแพร่มีเพียง 101 หน้า

สภานักเรียนโรงเรียนใดสนใจศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
สามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ เบอร์โทรศัพท์ 023950016 หรือเพจ facebook สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

โฆษณา

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

หนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ ด้านสิทธิในการได้รับการพัฒนา คือ การที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้มาอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการเพื่อให้น้องๆ ทุกคนได้มีโอกาสที่สมัครเข้าเรียนต่อ โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560

29-3-2560 15-31-2229-3-2560 15-30-2629-3-2560 15-30-4829-3-2560 15-31-0829-3-2560 15-31-37

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่

Posted on Updated on

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการนำโดยประธานสภานักเรียน (นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล) และเพื่อนๆ คณะกรรมการสภานักเรียนอีก 4 คน มาช่วยทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ในการอำนวยความสะดวกในการประชุมสมาคมศิษย์เก่าประจำปี 2559 และการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่ ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ

29-3-2560 10-30-5729-3-2560 10-31-2029-3-2560 10-31-3729-3-2560 10-31-5129-3-2560 10-32-05

งานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2559

Posted on Updated on

ผลงานย้อนหลัง ทางสภานักเรียนร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสภานักเรียนในงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย ซึ่งประกอบไปด้วย คารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้กับทุกคนได้รับทราบ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

28-3-2560 11-28-1028-3-2560 11-26-3428-3-2560 11-28-4028-3-2560 11-25-5828-3-2560 11-27-03

ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคมครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ”

Posted on Updated on

ในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม  ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยทางสภานักเรียนได้ไปช่วยกันทาสี ทำสนามเปตอง มอบสิ่งของบริจาค จัดกิจกรรมฐานความรู้ให้กับน้องนักเรียนชั้น ป.1 –  ป.6 ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

28-3-2560 10-52-0028-3-2560 10-51-1428-3-2560 10-50-1828-3-2560 10-17-0528-3-2560 10-11-13