Student Council

งานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2559

Posted on Updated on

ผลงานย้อนหลัง ทางสภานักเรียนร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาธิปไตยและสภานักเรียนในงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย ซึ่งประกอบไปด้วย คารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและแนวทางการดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้กับทุกคนได้รับทราบ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

28-3-2560 11-28-1028-3-2560 11-26-3428-3-2560 11-28-4028-3-2560 11-25-5828-3-2560 11-27-03

โฆษณา

ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคมครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ”

Posted on Updated on

ในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม  ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยทางสภานักเรียนได้ไปช่วยกันทาสี ทำสนามเปตอง มอบสิ่งของบริจาค จัดกิจกรรมฐานความรู้ให้กับน้องนักเรียนชั้น ป.1 –  ป.6 ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

28-3-2560 10-52-0028-3-2560 10-51-1428-3-2560 10-50-1828-3-2560 10-17-0528-3-2560 10-11-13

ต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.6

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นปีที่ 2 สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ทางสภานักเรียนต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูที่เกี่ยวข้องในการประเมิน คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59 และ 60 ทุกๆ คน ที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจนประสบความสำเร็จในเชิงประจักษ์ และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสมุทรปราการ

ต้นแบบสภานักเรียนระดับเขต