Post training

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on Updated on

ทางสภานักเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา สร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผูกข้อมือ กิจกรรมวันดอกประดู่บานมีการมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นต้น สำหรับปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

17759990_1215606441885223_2890864982599673690_n9-4-2560 11-08-579-4-2560 11-07-5217760193_1215560828556451_5677917481003962048_n9-4-2560 11-06-56

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Advertisements