2560

โรงเรียนสมุทรปราการยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

Posted on Updated on

S__33095686

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจะรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ และสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเราพร้อมและยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง

Advertisements

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนสมุทรปราการในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม โดยทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง จัดซุ้มธงฟ้าเหลือง จัดสถานที่และขบวนบายศรีสู่ขวัญ นำสันทนาการ และช่วยแจกคูปองอาหารเที่ยง น้ำดื่ม และไอศกรีมหลังเสร็จกิจกรรม

16-5-2560 21-29-0416-5-2560 21-28-1516-5-2560 21-29-3716-5-2560 21-30-2516-5-2560 21-31-26

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม