โรงเรียนสมุทรปราการ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on Updated on

ทางสภานักเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา สร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผูกข้อมือ กิจกรรมวันดอกประดู่บานมีการมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นต้น สำหรับปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

17759990_1215606441885223_2890864982599673690_n9-4-2560 11-08-579-4-2560 11-07-5217760193_1215560828556451_5677917481003962048_n9-4-2560 11-06-56

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

หนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ ด้านสิทธิในการได้รับการพัฒนา คือ การที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้มาอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการเพื่อให้น้องๆ ทุกคนได้มีโอกาสที่สมัครเข้าเรียนต่อ โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560

29-3-2560 15-31-2229-3-2560 15-30-2629-3-2560 15-30-4829-3-2560 15-31-0829-3-2560 15-31-37

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่

Posted on Updated on

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการนำโดยประธานสภานักเรียน (นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล) และเพื่อนๆ คณะกรรมการสภานักเรียนอีก 4 คน มาช่วยทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ในการอำนวยความสะดวกในการประชุมสมาคมศิษย์เก่าประจำปี 2559 และการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่ ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ

29-3-2560 10-30-5729-3-2560 10-31-2029-3-2560 10-31-3729-3-2560 10-31-5129-3-2560 10-32-05

ค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคมครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ”

Posted on Updated on

ในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม  ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมการมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยทางสภานักเรียนได้ไปช่วยกันทาสี ทำสนามเปตอง มอบสิ่งของบริจาค จัดกิจกรรมฐานความรู้ให้กับน้องนักเรียนชั้น ป.1 –  ป.6 ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

28-3-2560 10-52-0028-3-2560 10-51-1428-3-2560 10-50-1828-3-2560 10-17-0528-3-2560 10-11-13

ต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.6

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นปีที่ 2 สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ทางสภานักเรียนต้องขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะคุณครูที่ปรึกษาและคุณครูที่เกี่ยวข้องในการประเมิน คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59 และ 60 ทุกๆ คน ที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจนประสบความสำเร็จในเชิงประจักษ์ และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสมุทรปราการ

ต้นแบบสภานักเรียนระดับเขต