โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2561 ที่ผ่านการประเมินด้านเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินสภาพจริง

Posted on Updated on

32170105_10212372118798682_7768553862218121216_nผลการประเมินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภา_Page_1ผลการประเมินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภา_Page_2ผลการประเมินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภา_Page_3ผลการประเมินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภา_Page_4

โฆษณา