โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

โรงเรียนสมุทรปราการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

Posted on Updated on

ภาพ บรรยากาศการประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

Advertisements