โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์

โรงเรียนสมุทรปราการได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

Posted on Updated on

สภานักเรียนต้นแบบ ประจำปี 2560

ภาพ บรรยากาศการประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

Advertisements