แปรอักษร

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการแปรอักษร โรงเรียนสมุทรปราการ (กีฬาภายในปี 59)

Posted on Updated on

ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการคณะสีและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคน ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในฟ้าเหลืองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมจัดกิจกรรมแปรอักษร เพื่อเป็นการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช