ศึกษาดูงานสภานักเรียน

สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีความยินดี ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษาดูงานดังนี้

21-5-2560 22-54-44

21-5-2560 22-50-1821-5-2560 22-50-46

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม
1. สภานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น
2. สภานักเรียนได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการกลับไปจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระหว่างกัน
4. เป็นการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนที่เข้มแข็ง โดยมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนร่วมกัน และจากการคุยกันระหว่างคุณครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการสร้างเครือข่าย จึงมีมติในการให้สภานักเรียนแต่ละโรงเรียน แชร์กิจกรรมที่เกิดขึ้นของโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและได้มีโอกาสเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนทุกโรงในเพจสภานักเรียนของตนเอง
5. ได้แนวทางในการประชุมสภานักเรียนที่ถูกต้องตามหลักการ

21-5-2560 23-10-0021-5-2560 23-06-2621-5-2560 23-06-5721-5-2560 23-07-4621-5-2560 23-05-42

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Advertisements

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

Posted on Updated on

กิจกรรมย้อนหลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้แก่ งานสภานักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระดับชั้น งานคณะสี งาน TO BE NUMBER ONE และงานส่งเสริมคุณธรรม โดยงานนี้ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเปิดวิดีโอการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ให้คณะศึกษาดูงานได้รับชม

9-4-2560 11-27-359-4-2560 11-28-229-4-2560 11-28-4217098433_1186164924829375_6887222225838265839_n17103262_1186166208162580_6703183663051927273_n

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ