นายพีรพนธ์ แก้วสอาด

กิจกรรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561

Posted on

ในวันที่ 10 – 14 มกราคม 2561 นายพีรพนธ์ แก้วสอาด ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2561 และคุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ภายใต้สโลแกน “สภานักเรียนไทย ก้าวไกล สู่ Thailand 4.0” ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับตัวแทนสภานักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

26907143_1488173731295158_7162590926305251659_n