นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล

ขอแสดงความยินดีกับพี่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

32190863_1601537199958810_470805604793843712_o32252640_1601750586604138_5488496518094651392_o31663358_1601750443270819_2274271911506608128_o32215114_1601537423292121_2457070938009632768_o32260854_1601537556625441_4510363260263858176_o32266550_1601537456625451_2136265601444741120_o32235256_1601537166625480_759649190606274560_o32191530_1601536639958866_1639546809686687744_o32264437_1601750759937454_8031811189681946624_o32266892_1601537376625459_7350913209450102784_o32207763_1601750623270801_3617100136749989888_o32207706_1601537233292140_8491844604180561920_o32294487_1601536913292172_9102436173095108608_o32260988_1601750713270792_4618354208557498368_o32253624_1601536783292185_4986484355237937152_o32215553_1601536729958857_3086967693429964800_o32191364_1601536809958849_5299252004105748480_o32191037_1601537516625445_4461038464267190272_o32258367_1601750813270782_2883225019117207552_o32191410_1601537329958797_336411632810852352_o32227008_1601750459937484_1297346050587099136_o32207872_1601750469937483_5503623388616196096_o32222338_1601537296625467_4394447654927466496_o31634147_1601537266625470_6073071606081519616_o

Advertisements

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในฐานะรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้
1. นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
2. นางสาวศิวพร สมพงษ์ รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
3. นายธนยศ อุ่นศรี รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
4. นางสาวปาณิสรา เกิดนาค รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
5. นายศุภวัทน์ เมืองรมย์ รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
6. นางสาวประภากร ศรีบาล หัวหน้างานกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
7. นางสาววริศรา เย็นใจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
8. นายธีรพันธ์ เถื่อนสาด หัวหน้างานสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2560
9. นายรวินท์ สุขแก้ว กรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
10. นายเศรษฐโสภณ บางนาค กรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
26219117_1995550797136790_5224891292270246837_n

26166004_1474877592624772_8582553276894596463_n

2-2-2561 21-54-05

2-2-2561 21-55-41

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ กับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img389

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ส.ป. กับ บ.ส.

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img388

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่

Posted on Updated on

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการนำโดยประธานสภานักเรียน (นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล) และเพื่อนๆ คณะกรรมการสภานักเรียนอีก 4 คน มาช่วยทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ในการอำนวยความสะดวกในการประชุมสมาคมศิษย์เก่าประจำปี 2559 และการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่ ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ

29-3-2560 10-30-5729-3-2560 10-31-2029-3-2560 10-31-3729-3-2560 10-31-5129-3-2560 10-32-05

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ทางคณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาทำบันทึกข้อความขออนุญาตในการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามในประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

15-1-2560-11-04-50

วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2559 ภาพบรรยากาศการรับสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี

15-1-2560-11-11-58

ผู้ลงสมัครประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องส่งใบสมัครทั้งในนามพรรค และรายบุคคล

15-1-2560-11-08-18

ในใบสมัครนอกเหนือจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในธรรมนูญสภานักเรียนแล้วจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นด้วย

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 วันจับสลากหมายเลขผู้สมัครทั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี และเมื่อจับสลากหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องกล่าวอะไรเล็กน้อยๆ เป็นการแนะนำตัวเองให้ทุกคนภายในโรงเรียนได้รับทราบ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้สม้ครสามารถหาเสียงได้โดยวิธีการต่างๆ ดังนี้ จัดทำเพจ facebook  จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตนเอง จัดทำไวนิล สื่อต่างๆ หาเสียงในรายการ SP Radio เสียงตามสายของสภานักเรียน การหาเสียงบริเวณหน้าเสาธง และตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการนำเสนอนโยบายและแนวคิดในการทำงานให้กับทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 10 มกราคม 2560 มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

 

วันที่ 13 มกราคม 2559 วันเลือกตั้ง

This slideshow requires JavaScript.

15871680_354986501541149_7644848365592696971_n

ว่าที่ประธานสภานักเรียนคนใหม่ นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ม.5/4 ชื่อเล่นปีโป้