ตราประจำโรงเรียน

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on

 

 

ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการมีตราประจำโรงเรียน รูปพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งมีสองลักษณะคล้ายกันคือ

1. พ.ศ. 2481 – 2511 เป็นตรารูปพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ มีก้อนเมฆอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ด้านล่างเป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน 17-12-2560 10-15-28หมายถึงปัญญาเป็นแก้วของนรชน ซึ่งใช้ก่อนตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ
2. พ.ศ. 2511 –  ปัจจุบัน เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์ซ้อนอยู่กับโบสถ์ บนยอดองค์พระสมุทรเจดีย์มีรัศมีแผ่กระจายโดยรอบ ใต้องค์พระเป็นอักษรย่อของโรงเรียนสมุทรปราการใช้คำว่า “ส.ป.” ด้านล่างสุดเป็นแถบผ้าระบายมีคติพจน์ประจำโรงเรียน 17-12-2560 10-15-28

อักษรย่อ
ชื่อโรงเรียนสมุทรปราการ “ส.ป.” ย่อมาจากคำว่า สมุทรปราการ

สีของโรงเรียน
“ฟ้า-เหลือง” โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้
สีฟ้า หมายถึ น้ำทะเล
สีเหลือง หมายถึง ศาสนา

คติพจน์ประจำโรงเรียน
17-12-2560 10-15-28หมายถึง ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

ปรัชญาของโรงเรียน
“รักโรงเรียน เพียรทำดี”

นโยบายของโรงเรียน
“วิชาการเป็นเลิศ ทูนเทอดคุณธรรม เป็นผู้นำการกีฬา”

ต้นไม้ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ
เดิมทีโรงเรียนสมุทรปราการยังไม่มีต้นไม้ประจำโรงเรียน จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2535 นายบรรเลง รอดแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ มีแนวความคิดในการที่จะกำหนดต้นไม้ที่มีความหมายหรือเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือท้องถิ่น จากการพิจารณาแล้วจึงกำหนดให้ประดู่บ้านเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน โดยให้ความหมายว่า
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งของทหารเรือจังหวัดหนึ่ง และผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการก็จะเป็นทหารเรือ ซึ่งเรารู้จักกันว่าทหารเรือก็คือ ลูกดอกประดู่ นอกจากนี้ดอกประดู่ยังมีสีเหลืองซึ่งก็เป็นสีหนึ่งของสีโรงเรียนซึ่งหมายถึงศาสนา และรูปทรงของต้นไม้มีลักษณะรูปทรงสัณฐานเป็นแบบเจดีย์ทรงต่ำ ซึ่งก็สามารถที่จะแทนความหมายขององค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตราของโรงเรียน นอกจากนั้นยังสามารถบอกถึงกาลเวลาได้อีกเนื่องจาก ประดู่บ้าน จะออกดอกปีละครั้งในตอนต้นปี และจะบานจนดอกร่วงโรยในปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน ก็จะเปรียบความหมายเป็นช่วงระยะเวลาที่นักเรียนสอบปลายปีและผู้ที่จะจบการศึกษาของโรงเรียนในปีนั้นเป็นผู้ที่จะขยายความเจริญก้าวหน้าของทรัพยากรของประเทศชาติ เฉกเช่นเดียวกันกับดอกประดู่ที่ร่วงก็จะมีเมล็ดเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ให้เจริญมากขึ้นดุจกับนามโรงเรียนสมุทรปราการที่สร้างสมนามนับร้อยปี และต้นไม้นี้ยังมีอายุยืนมากขึ้นเท่าใดทรงพุ่มของต้นไม้ก็ยิ่งใหญ่ ดอกก็จะเป็นช่อใหญ่เหลืองสดใส หนาแน่นยิ่งขึ้น เปรียบปานศิษย์เก่าชาวฟ้า-เหลืองที่สามัคคีกันสร้างสมชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสมุทรปราการตราบนานเท่านานเช่นนั้นแล

ที่มา หนังสือ 108 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 26 มีนาคม 2537

ผู้แพร่แผ่ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (ตามนโยบายในการสร้างความตระหนักถึงความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา)