งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคว้าอันดับ 3 ของประเทศในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

Posted on Updated on

27751626_1513872728725258_323412611575394857_n

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น 2 ห้อง Grand 201 โดยมีสภานักเรียนเข้ารอบสุดท้ายทั้งสิ้น 12 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ได้แก่ สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ สภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก สภานักเรียนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สภานักเรียนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สภานักเรียนโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  สภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ตัวแทนภาคเหนือและสภานักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สภานักเรียนโรงเรียนศรียาภัย สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตัวแทนภาคใต้ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาได้ โดยชนะเลิศ ได้แก่ สภานักเรียนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

14-2-2561 12-36-56

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในฐานะรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้
1. นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
2. นางสาวศิวพร สมพงษ์ รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
3. นายธนยศ อุ่นศรี รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
4. นางสาวปาณิสรา เกิดนาค รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
5. นายศุภวัทน์ เมืองรมย์ รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
6. นางสาวประภากร ศรีบาล หัวหน้างานกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
7. นางสาววริศรา เย็นใจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
8. นายธีรพันธ์ เถื่อนสาด หัวหน้างานสวัสดิการ ประจำปีการศึกษา 2560
9. นายรวินท์ สุขแก้ว กรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
10. นายเศรษฐโสภณ บางนาค กรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
26219117_1995550797136790_5224891292270246837_n

26166004_1474877592624772_8582553276894596463_n

2-2-2561 21-54-05

2-2-2561 21-55-41

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการคว้าเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง

Posted on

ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ในฐานะตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้คว้าเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองมาได้ และเป็นเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทองเหรียญแรก ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติของโรงเรียนสมุทรปราการซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของชาวสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเป็นอย่างยิ่ง 26-2-2560-23-26-29

ภาพ ผลการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

26-2-2560-23-28-08

ภาพ ตัวแทนสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้ง 10 คนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นำโดยนายกันนที ใจแก้วประธานสภานักเรียน

8-2-2560-17-04-02

ภาพ เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ
จากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นครั้งแรก

ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนสมุทรปราการ คุณครูที่ปรึกษาทุกๆ ท่าน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนๆ สภานักเรียนและพี่น้องชาวฟ้าเหลืองทุกคนที่ให้การสนับสนุนและช่วยกันในการพัฒนาโรงเรียนสมุทรปราการไปด้วยกัน

 

 

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on Updated on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ณ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ผลการแข่งขันสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ คว้าตำแหน่งที่ 1 และได้เป็นตัวแทน สมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลาง+ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรีต่อไป