โรงเรียนสมุทรปราการ

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on

 

 

ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการมีตราประจำโรงเรียน รูปพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งมีสองลักษณะคล้ายกันคือ

1. พ.ศ. 2481 – 2511 เป็นตรารูปพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ มีก้อนเมฆอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ด้านล่างเป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน 17-12-2560 10-15-28หมายถึงปัญญาเป็นแก้วของนรชน ซึ่งใช้ก่อนตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ
2. พ.ศ. 2511 –  ปัจจุบัน เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์ซ้อนอยู่กับโบสถ์ บนยอดองค์พระสมุทรเจดีย์มีรัศมีแผ่กระจายโดยรอบ ใต้องค์พระเป็นอักษรย่อของโรงเรียนสมุทรปราการใช้คำว่า “ส.ป.” ด้านล่างสุดเป็นแถบผ้าระบายมีคติพจน์ประจำโรงเรียน 17-12-2560 10-15-28

อักษรย่อ
ชื่อโรงเรียนสมุทรปราการ “ส.ป.” ย่อมาจากคำว่า สมุทรปราการ

สีของโรงเรียน
“ฟ้า-เหลือง” โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้
สีฟ้า หมายถึ น้ำทะเล
สีเหลือง หมายถึง ศาสนา

คติพจน์ประจำโรงเรียน
17-12-2560 10-15-28หมายถึง ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

ปรัชญาของโรงเรียน
“รักโรงเรียน เพียรทำดี”

นโยบายของโรงเรียน
“วิชาการเป็นเลิศ ทูนเทอดคุณธรรม เป็นผู้นำการกีฬา”

ต้นไม้ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ
เดิมทีโรงเรียนสมุทรปราการยังไม่มีต้นไม้ประจำโรงเรียน จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2535 นายบรรเลง รอดแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ มีแนวความคิดในการที่จะกำหนดต้นไม้ที่มีความหมายหรือเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือท้องถิ่น จากการพิจารณาแล้วจึงกำหนดให้ประดู่บ้านเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน โดยให้ความหมายว่า
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งของทหารเรือจังหวัดหนึ่ง และผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการก็จะเป็นทหารเรือ ซึ่งเรารู้จักกันว่าทหารเรือก็คือ ลูกดอกประดู่ นอกจากนี้ดอกประดู่ยังมีสีเหลืองซึ่งก็เป็นสีหนึ่งของสีโรงเรียนซึ่งหมายถึงศาสนา และรูปทรงของต้นไม้มีลักษณะรูปทรงสัณฐานเป็นแบบเจดีย์ทรงต่ำ ซึ่งก็สามารถที่จะแทนความหมายขององค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตราของโรงเรียน นอกจากนั้นยังสามารถบอกถึงกาลเวลาได้อีกเนื่องจาก ประดู่บ้าน จะออกดอกปีละครั้งในตอนต้นปี และจะบานจนดอกร่วงโรยในปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน ก็จะเปรียบความหมายเป็นช่วงระยะเวลาที่นักเรียนสอบปลายปีและผู้ที่จะจบการศึกษาของโรงเรียนในปีนั้นเป็นผู้ที่จะขยายความเจริญก้าวหน้าของทรัพยากรของประเทศชาติ เฉกเช่นเดียวกันกับดอกประดู่ที่ร่วงก็จะมีเมล็ดเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ให้เจริญมากขึ้นดุจกับนามโรงเรียนสมุทรปราการที่สร้างสมนามนับร้อยปี และต้นไม้นี้ยังมีอายุยืนมากขึ้นเท่าใดทรงพุ่มของต้นไม้ก็ยิ่งใหญ่ ดอกก็จะเป็นช่อใหญ่เหลืองสดใส หนาแน่นยิ่งขึ้น เปรียบปานศิษย์เก่าชาวฟ้า-เหลืองที่สามัคคีกันสร้างสมชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสมุทรปราการตราบนานเท่านานเช่นนั้นแล

ที่มา หนังสือ 108 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 26 มีนาคม 2537

ผู้แพร่แผ่ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (ตามนโยบายในการสร้างความตระหนักถึงความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา)

Advertisements

ที่มาของคำว่า “ฟ้าเหลือง” โรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

16-12-2560 16-17-16

หลังจากที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาถือได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ชนชาติไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ฉะนั้นรัฐจึงจัดงานฉลองเป็นประเพณีสืบต่อมา งานฉลองรัฐธรรมนูญที่ว่านี้จัดเป็น 3 วัน มีจัดพิธีสงฆ์ มหรสพนานาชนิดเป็นการสมโภช นอกจากนั้นเวลากลางวันจัดให้ลูกเสือ นักเรียนเดินสวนสนาม แข่งขันกีฬา เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพื่อให้พึงตระหนักว่าเป็นกฎหมายแม่บทคุมกฎหมายอื่น ๆ อีกชั้นหนึ่ง งานฉลองรัฐธรรมนูญดังกล่าว โรงเรียนสมุทรปราการจำต้องมีบทบาทให้เด่น เพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด รุ่นพี่เขา บังเอิญในต้น พ.ศ. 2477 นั้นเอง โรงเรียนจัดครู และนักเรียนชาย – หญิง แสดงละคร 3 คืน ขายตั๋วและรับบริจาคได้เงิน 3,000 บาทเศษ อาจารย์สว่าง เรืองจำเนียร ครูใหญ่ ได้จัดซื้อแตรวงครบเครื่องจ้างครูมาฝึกสอน จนสามารถบรรเลงเพลงเดินได้หลายเพลง นำลูกเสือและนักเรียนของโรงเรียนไปทำพิธีฉลองรัฐธรรมนูญและแสดงกีฬา เป็นที่สรรเสริญและเพิ่มความปรีดาปราโมทแก่ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชาวบ้านอย่างมากมาย

คณะครูของโรงเรียนในครั้งนั้นมีความคิดเห็นพร้องต้องกันว่า การเดินแถวของกองลูกเสือและนักเรียนไปทำพิธีใด ๆ ก็ตาม หากจะมีเฉพาะแตรนำแถวเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ ควรจะได้จัดให้มีธงประจำโรงเรียนสำหรับให้กองลูกเสือและนักเรียน เมื่อแตรวงได้บรรเลงเพลงเดินนำหน้าจะสง่างามไม่น้อย คณะครูอันมีคุณครูสว่าง เรืองจำเนียร ครูใหญ่ ร่วมคิดสร้างธงประจำโรงเรียนขึ้น โดยตกลงกันให้มีสองสี คือ สีฟ้ากับสีเหลือง กล่าวคือ สีฟ้านั้นมีสัญลักษณ์มาจากน้ำทะเล โดยมีชื่อของเมืองว่า “สมุทร” ส่วนสีเหลืองนั้น เป็นสัญลักษณ์ของ “พระ” ในพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยองค์พระสมุทรเจดีย์ บรรจุเด่นอยู่ตอนกลางสำหรับใช้เป็นธงประจำโรงเรียนสมุทรปราการตั้งแต่ พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา

ใน พ.ศ. 2482 สมัยท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ “รัฐนิยม” (State convention) ให้ข้าราชการ ประชาชน เคารพธงชาติ และให้ทุกจังหวัดจัดทำธงประจำจังหวัด สำหรับงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการของเรา จัดสร้างธงสีน้ำทะเล คือสีฟ้าสีเดียว และมีรูปองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์อยู่ตอนกลาง และมีอักษรว่าจังหวัดสมุทรปราการ

ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มมากที่ได้คิดค้นการสร้างธงประจำโรงเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 นับว่าได้นำหน้าโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียน ขอให้ธงฟ้าเหลืองของโรงเรียนสมุทรปราการจงอยู่ยั่งยืนสืบต่อ ๆ ไปชั่วกาลนาน

16-12-2560 16-15-20

วิเชียร โรจนุตมะ เขียน
ที่มา หนังสือ 108 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 26 มีนาคม 2537

16-12-2560 15-57-51

ภาพ ปัจจุบัน (15 ธันวาคม 2560) ประธานสภานักเรียน นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ถือธงโรงเรียนสมุทรปราการนำขบวนเทิดพระเกียรติ ในงานกีฬาสีภายใน ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44

กิจกรรม TSC ทำดีเพื่อพ่อ

Posted on

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับสภานักเรียนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม TSCทำดีเพื่อพ่อ โดยของเชิญชวนชาวสภานักเรียนทั่วไปประเทศ ร่วมทำความดีเพื่อเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และเป็นการน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22491953_1397987070313825_1255775050175618746_n

โรงเรียนสมุทรปราการยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

Posted on Updated on

S__33095686

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจะรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ และสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเราพร้อมและยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกคน ด้วยความยินดียิ่ง

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญชวนสภานักเรียนในสังกัด สพม. 6 เข้าร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน

Posted on Updated on

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเชิญชวนสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เข้าร่วมการอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแกนนำสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสภานักรเียนตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ให้มีความเข้มแข็ง

สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่หมายเลขโทรสาร 02-3870308 หรือ E-mail: samutprakan-sp@hotmail.com

Update 22/6/2560 โรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
1. สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
2. สภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
3. สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
4. สภานักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ
5. สภานักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ
6. สภานักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
7. สภานักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาชัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
8. สภานักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
9. สภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
10. สภานักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดสมุทรปราการ
11. สภานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
12. สภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
13. สภานักเรียนโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
14. สภานักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปาน คลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
15. สภานักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
16. สภานักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
17. สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
18. สภานักเรียนโรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
19. สภานักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
20. สภานักเรียนโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ
21. สภานักเรียนโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
22. สภานักเรียนโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
23. สภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
24. สภานักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
25. สภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
26. สภานักเรียนโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
27. สภานักเรียนโรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
28. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
29. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
30. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา
31. สภานักเรียนโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
32. สภานักเรียนโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา
33. สภานักเรียนโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
34. สภานักเรียนโรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
35. สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
36. สภานักเรียนโรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
37. สภานักเรียนโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
38. สภานักเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

S__31244309