ข่าวสารจากสภานักเรียน

สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีความยินดี ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการศึกษาดูงานดังนี้

21-5-2560 22-54-44

21-5-2560 22-50-1821-5-2560 22-50-46

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม
1. สภานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น
2. สภานักเรียนได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการกลับไปจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนระหว่างกัน
4. เป็นการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนที่เข้มแข็ง โดยมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนร่วมกัน และจากการคุยกันระหว่างคุณครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการสร้างเครือข่าย จึงมีมติในการให้สภานักเรียนแต่ละโรงเรียน แชร์กิจกรรมที่เกิดขึ้นของโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและได้มีโอกาสเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนทุกโรงในเพจสภานักเรียนของตนเอง
5. ได้แนวทางในการประชุมสภานักเรียนที่ถูกต้องตามหลักการ

21-5-2560 23-10-0021-5-2560 23-06-2621-5-2560 23-06-5721-5-2560 23-07-4621-5-2560 23-05-42

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ กับ โรงเรียนบ้านจันทเขลม

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img389

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ส.ป. กับ บ.ส.

Posted on Updated on

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี กับ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

img388

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนสมุทรปราการในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีอันควรต่อสถานะของการเป็นนักเรียน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และบรรยากาศภายในโรงเรียนสมุทรปราการได้อย่างเหมาะสม โดยทางคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับหน้าที่ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง จัดซุ้มธงฟ้าเหลือง จัดสถานที่และขบวนบายศรีสู่ขวัญ นำสันทนาการ และช่วยแจกคูปองอาหารเที่ยง น้ำดื่ม และไอศกรีมหลังเสร็จกิจกรรม

16-5-2560 21-29-0416-5-2560 21-28-1516-5-2560 21-29-3716-5-2560 21-30-2516-5-2560 21-31-26

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

Posted on Updated on

กิจกรรมย้อนหลัง ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์มาศึกษาดูงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้แก่ งานสภานักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระดับชั้น งานคณะสี งาน TO BE NUMBER ONE และงานส่งเสริมคุณธรรม โดยงานนี้ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเปิดวิดีโอการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ให้คณะศึกษาดูงานได้รับชม

9-4-2560 11-27-359-4-2560 11-28-229-4-2560 11-28-4217098433_1186164924829375_6887222225838265839_n17103262_1186166208162580_6703183663051927273_n

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted on Updated on

ทางสภานักเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา สร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผูกข้อมือ กิจกรรมวันดอกประดู่บานมีการมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นต้น สำหรับปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

17759990_1215606441885223_2890864982599673690_n9-4-2560 11-08-579-4-2560 11-07-5217760193_1215560828556451_5677917481003962048_n9-4-2560 11-06-56

สามารถดูรูปภาพ เพิ่มเติม ได้ที่ เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

หนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็ก 4 ประการ ด้านสิทธิในการได้รับการพัฒนา คือ การที่สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้มาอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการเพื่อให้น้องๆ ทุกคนได้มีโอกาสที่สมัครเข้าเรียนต่อ โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560

29-3-2560 15-31-2229-3-2560 15-30-2629-3-2560 15-30-4829-3-2560 15-31-0829-3-2560 15-31-37