รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on Updated on

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจัดทำขึ้นเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประจำทุกปี

ต้นฉบับเอกสารฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 285 หน้า เอกสารที่เผยแพร่มีเพียง 101 หน้า

สภานักเรียนโรงเรียนใดสนใจศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
สามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ เบอร์โทรศัพท์ 023950016 หรือเพจ facebook สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s