เดือน: ธันวาคม 2017

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on

 

 

ตราประจำโรงเรียน
โรงเรียนสมุทรปราการมีตราประจำโรงเรียน รูปพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งมีสองลักษณะคล้ายกันคือ

1. พ.ศ. 2481 – 2511 เป็นตรารูปพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ มีก้อนเมฆอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ด้านล่างเป็นคติพจน์ประจำโรงเรียน 17-12-2560 10-15-28หมายถึงปัญญาเป็นแก้วของนรชน ซึ่งใช้ก่อนตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ
2. พ.ศ. 2511 –  ปัจจุบัน เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์ซ้อนอยู่กับโบสถ์ บนยอดองค์พระสมุทรเจดีย์มีรัศมีแผ่กระจายโดยรอบ ใต้องค์พระเป็นอักษรย่อของโรงเรียนสมุทรปราการใช้คำว่า “ส.ป.” ด้านล่างสุดเป็นแถบผ้าระบายมีคติพจน์ประจำโรงเรียน 17-12-2560 10-15-28

อักษรย่อ
ชื่อโรงเรียนสมุทรปราการ “ส.ป.” ย่อมาจากคำว่า สมุทรปราการ

สีของโรงเรียน
“ฟ้า-เหลือง” โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้
สีฟ้า หมายถึ น้ำทะเล
สีเหลือง หมายถึง ศาสนา

คติพจน์ประจำโรงเรียน
17-12-2560 10-15-28หมายถึง ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

ปรัชญาของโรงเรียน
“รักโรงเรียน เพียรทำดี”

นโยบายของโรงเรียน
“วิชาการเป็นเลิศ ทูนเทอดคุณธรรม เป็นผู้นำการกีฬา”

ต้นไม้ประจำโรงเรียนสมุทรปราการ
เดิมทีโรงเรียนสมุทรปราการยังไม่มีต้นไม้ประจำโรงเรียน จวบจนกระทั่ง พ.ศ. 2535 นายบรรเลง รอดแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ มีแนวความคิดในการที่จะกำหนดต้นไม้ที่มีความหมายหรือเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือท้องถิ่น จากการพิจารณาแล้วจึงกำหนดให้ประดู่บ้านเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน โดยให้ความหมายว่า
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ตั้งของทหารเรือจังหวัดหนึ่ง และผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรปราการก็จะเป็นทหารเรือ ซึ่งเรารู้จักกันว่าทหารเรือก็คือ ลูกดอกประดู่ นอกจากนี้ดอกประดู่ยังมีสีเหลืองซึ่งก็เป็นสีหนึ่งของสีโรงเรียนซึ่งหมายถึงศาสนา และรูปทรงของต้นไม้มีลักษณะรูปทรงสัณฐานเป็นแบบเจดีย์ทรงต่ำ ซึ่งก็สามารถที่จะแทนความหมายขององค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตราของโรงเรียน นอกจากนั้นยังสามารถบอกถึงกาลเวลาได้อีกเนื่องจาก ประดู่บ้าน จะออกดอกปีละครั้งในตอนต้นปี และจะบานจนดอกร่วงโรยในปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายน ก็จะเปรียบความหมายเป็นช่วงระยะเวลาที่นักเรียนสอบปลายปีและผู้ที่จะจบการศึกษาของโรงเรียนในปีนั้นเป็นผู้ที่จะขยายความเจริญก้าวหน้าของทรัพยากรของประเทศชาติ เฉกเช่นเดียวกันกับดอกประดู่ที่ร่วงก็จะมีเมล็ดเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ให้เจริญมากขึ้นดุจกับนามโรงเรียนสมุทรปราการที่สร้างสมนามนับร้อยปี และต้นไม้นี้ยังมีอายุยืนมากขึ้นเท่าใดทรงพุ่มของต้นไม้ก็ยิ่งใหญ่ ดอกก็จะเป็นช่อใหญ่เหลืองสดใส หนาแน่นยิ่งขึ้น เปรียบปานศิษย์เก่าชาวฟ้า-เหลืองที่สามัคคีกันสร้างสมชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสมุทรปราการตราบนานเท่านานเช่นนั้นแล

ที่มา หนังสือ 108 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 26 มีนาคม 2537

ผู้แพร่แผ่ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (ตามนโยบายในการสร้างความตระหนักถึงความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา)

โฆษณา

ที่มาของคำว่า “ฟ้าเหลือง” โรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

16-12-2560 16-17-16

หลังจากที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาถือได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ชนชาติไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ฉะนั้นรัฐจึงจัดงานฉลองเป็นประเพณีสืบต่อมา งานฉลองรัฐธรรมนูญที่ว่านี้จัดเป็น 3 วัน มีจัดพิธีสงฆ์ มหรสพนานาชนิดเป็นการสมโภช นอกจากนั้นเวลากลางวันจัดให้ลูกเสือ นักเรียนเดินสวนสนาม แข่งขันกีฬา เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพื่อให้พึงตระหนักว่าเป็นกฎหมายแม่บทคุมกฎหมายอื่น ๆ อีกชั้นหนึ่ง งานฉลองรัฐธรรมนูญดังกล่าว โรงเรียนสมุทรปราการจำต้องมีบทบาทให้เด่น เพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด รุ่นพี่เขา บังเอิญในต้น พ.ศ. 2477 นั้นเอง โรงเรียนจัดครู และนักเรียนชาย – หญิง แสดงละคร 3 คืน ขายตั๋วและรับบริจาคได้เงิน 3,000 บาทเศษ อาจารย์สว่าง เรืองจำเนียร ครูใหญ่ ได้จัดซื้อแตรวงครบเครื่องจ้างครูมาฝึกสอน จนสามารถบรรเลงเพลงเดินได้หลายเพลง นำลูกเสือและนักเรียนของโรงเรียนไปทำพิธีฉลองรัฐธรรมนูญและแสดงกีฬา เป็นที่สรรเสริญและเพิ่มความปรีดาปราโมทแก่ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชาวบ้านอย่างมากมาย

คณะครูของโรงเรียนในครั้งนั้นมีความคิดเห็นพร้องต้องกันว่า การเดินแถวของกองลูกเสือและนักเรียนไปทำพิธีใด ๆ ก็ตาม หากจะมีเฉพาะแตรนำแถวเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ ควรจะได้จัดให้มีธงประจำโรงเรียนสำหรับให้กองลูกเสือและนักเรียน เมื่อแตรวงได้บรรเลงเพลงเดินนำหน้าจะสง่างามไม่น้อย คณะครูอันมีคุณครูสว่าง เรืองจำเนียร ครูใหญ่ ร่วมคิดสร้างธงประจำโรงเรียนขึ้น โดยตกลงกันให้มีสองสี คือ สีฟ้ากับสีเหลือง กล่าวคือ สีฟ้านั้นมีสัญลักษณ์มาจากน้ำทะเล โดยมีชื่อของเมืองว่า “สมุทร” ส่วนสีเหลืองนั้น เป็นสัญลักษณ์ของ “พระ” ในพระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยองค์พระสมุทรเจดีย์ บรรจุเด่นอยู่ตอนกลางสำหรับใช้เป็นธงประจำโรงเรียนสมุทรปราการตั้งแต่ พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา

ใน พ.ศ. 2482 สมัยท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ “รัฐนิยม” (State convention) ให้ข้าราชการ ประชาชน เคารพธงชาติ และให้ทุกจังหวัดจัดทำธงประจำจังหวัด สำหรับงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการของเรา จัดสร้างธงสีน้ำทะเล คือสีฟ้าสีเดียว และมีรูปองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์อยู่ตอนกลาง และมีอักษรว่าจังหวัดสมุทรปราการ

ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มมากที่ได้คิดค้นการสร้างธงประจำโรงเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 นับว่าได้นำหน้าโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียน ขอให้ธงฟ้าเหลืองของโรงเรียนสมุทรปราการจงอยู่ยั่งยืนสืบต่อ ๆ ไปชั่วกาลนาน

16-12-2560 16-15-20

วิเชียร โรจนุตมะ เขียน
ที่มา หนังสือ 108 ปี โรงเรียนสมุทรปราการ 26 มีนาคม 2537

16-12-2560 15-57-51

ภาพ ปัจจุบัน (15 ธันวาคม 2560) ประธานสภานักเรียน นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ถือธงโรงเรียนสมุทรปราการนำขบวนเทิดพระเกียรติ ในงานกีฬาสีภายใน ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 44

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ (ปี 2560)

Posted on Updated on

800px-prajadhipoks_coronation_records_-_001

             จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยช่วงเริ่มต้น มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475”จนถึงในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7) ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เรียกว่า “ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (ไทย) พุทธศักราช 2475”พระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุด เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ และมีพระราชดำรัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญดังนี้

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร”

หลังจากนั้นประเทศไทยจึงถือได้ว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์

เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ โดยในปีปัจจุบันครบรอบ 85 ปี ย่างเข้าปีที่ 86 ของการมีรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองประเทศ

รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ (10/12/2559)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

This slideshow requires JavaScript.

สำหรับปีนี้คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น การศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้น

This slideshow requires JavaScript.

และในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรม โดยจะมีการจัดกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ประชาธิปไตยที่ฉันอยากได้” และวาดภาพในหัวข้อ “10 ธันวา วันรัฐธรรมนูญ” ทางสภานักเรียนก็ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการส่งผลงานเข้าประกวดกันนะครับ