กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียน ปี 59 – 60