ห้องทำงานสภานักเรียน

ห้องทำงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ มีห้องประจำ 2 ห้อง คือ

1. สำนักงานคณะกรรมการนักเรียน ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 3 ชั้น 1

12789745_991911197570461_774417881_o

2. ห้อง TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 1 ชั้นล่าง

12790155_991911207570460_295083586_o