เพลงส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

เพลง พลเมืองเป็นใหญ่
ร้องโดย ติ๊ก ชีโร่
ในปี 2559 โรงเรียนสมุทรปราการเคยนำมาเป็นที่ใช้ในการเปิดเป็นสัญญาณให้นักเรียนเข้าแถวในช่วงเช้า

เพลง รักชาติ รักประชาธิปไตย
ผลงานชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559
จัดโดย รัฐสภา
ผลงานโดย ทีมศรีหนองกาววิทยา จิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย


เพลงสภานักเรียนไทย