บันทึกเกี่ยวกับสภานักเรียน

บันทึกเกี่ยวกับสภานักเรียน

บันทึกเกี่ยวกับสภานักเรียนนี้เขียนโดยคุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นบันทึกช่วยจำเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ตั้งแต่เริ่มมารับตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บันทึกนี้เริ่มเขียนในวันที่ 18 กันยายน 2559

คุณครูหรือนักเรียนหรือศิษย์เก่าคนใด ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการสามารถส่งข้อมูลมาได้ในแชทเฟส สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการนะครับ

ปี 2556 ประธานนักเรียน (อาร์ท) อาร์ทเป็นคนพูดเก่ง พูดที่หน้าเสาธงอยู่เสมอ ๆ
ปี 2556 มีการจัดทำหนังสือรุ่น เป็นครั้งแรก โดยมีรูปภาพของคณะกรรมการนักเรียน อยู่ในหนังสือรุ่นด้วย
ปี 2556 มอบเงินให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
ปี 2557 ประธานนักเรียน (น้ำต้ม) เป็นรุ่นแรก ที่มีการจัดพิธีจัดงานปัจฉิมนิเทศ โดยไม่ให้นำแป้ง มาใช้ในงานปัจฉิมนิเทศ เนื่องจากปีก่อนหน้า มีผู้ปกครองโทรศัพท์มาร้องเรียนกับทางโรงเรียนว่าไม่เหมาะสม และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ ทำให้โรงเรียนสกปรก รุ่นน้องรุ่นหลัง ๆ จึงไม่มีการนำแป้งมาใช้และเมื่อจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเสร็จจะต้องเก็บกวาดโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเดิม
ปี 2557 ประธานนักเรียนหญิงคนแรก
ปี 2557 เริ่มมีการจัดทำเพจเฟสบุ๊คกรรมการนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อรวบรวมภาพกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน และใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีแรกมีคนกด like ทั้งปี เพียง 1,100 คน
ปี 2557 มีการย้ายห้องกรรมการนักเรียนจากอาคาร 3 ชั้น 1 ไปอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 1 อยู่ติดกับห้องน้ำชาย ข้อดี คือ มีแอร์ มีกระดานไวบอร์ด เริ่มมีการจัดซื้อของเข้ามาเป็นของคณะกรรมการนักเรียนเอง
ปี 2557 มีการวางแนวทางในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน ไม่จำเป็นว่าเจ้าของโครงการจะต้องเป็นประธานนักเรียน เริ่มมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
ปี 2557 กีฬาสีปีนั้น คณะกรรมการนักเรียน จ่ายเงินค่าเช่าชุดไทย เพื่อมาเดินขบวนกีฬาสี โดยออกเงินของตัวเอง ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
ปี 2557 ของที่ระลึกที่นำมาขายในงานราตรีฟ้าเหลือง เป็นปากกาดอกไม้
ปี 2557 คณะกรรมการนักเรียนมาจากพรรค นวลฉวี
ปี 2557 เป็นปีแรกที่มีการเดินขบวนแห่งเข็ม ในช่วงงานปฐมนิเทศ นร. ม.1 และ ม.4
ปี 2557 มีการจัดการแข่งขันเต้นแอโรบิค ของคณะสี ในงานวันยาเสพติดขึ้นเป็นครั้งแรก ตามนโยบายในการหาเสียงของคณะกรรมการนักเรียนในขณะนั้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของชมรม TO BE NUMBER ONE
ปี 2557 มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการนักเรียน เป็นกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE แต่ประธานชมรมจะเลือกขึ้นมาใหม่จากการจัดค่ายผู้นำนักเรียน
ปี 2557 คุณครูสุดใจ เกษียณอายุราชการ ได้วางรากฐานของการจัดงานเกษียณอายุครูหน้าเสาธงเสียใหม่ ดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นพิธีที่สมเกียรติ โดยให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน
ปี 2557 มอบเงินให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และซื้อของใช้ในห้องคณะกรรมการนักเรียนให้กับรุ่นน้องอีกประมาณ 5,000 บาท
ปี 2558 ประธานนักเรียน (เฟรม) มาจากห้อง 12 ซึ่งเป็นที่ฮือฮากันมาก
ปี 2558 คุณครูธรรศกร เข้ามาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นทางการ
ปี 2558 มีการนำเสนอให้ทำความสะอาดบริเวณคลองข้างโรงเรียน มีการนำเรือที่ถูกจมอยู่ในคลองขึ้นมา ปะรอยรั่ว แล้วมาใช้ในการเก็บขยะ และตัดต้นไม้บริเวณคลอง
ปี 2558 มีการจัดกิจกรรมลองดีลองดูที่บริเวณด้านล่าง อาคาร 4 บริเวณหน้าห้องน้ำหญิง เพราะว่า ฝนตกสนามเปียกและกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษากลัวว่าหญ้าที่ปลูกไว้จะตาย
ปี 2558 ห้อง ม.6/1 เป็นกำลังสำคัญในการทำให้งานสำเร็จไปได้ โดยมีห้อง ม.6/12 เป็นผู้สนับสนุน
ปี 2558 มีการจัดตั้ง Sp Radio เป็นครั้งแรก โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน มีเจมส์ ธาราธรเป็นแกนนำ
ปี 2558 กีฬาสีปีนั้น คณะกรรมการนักเรียน จ่ายเงินตัดเสื้อช็อป กรรมการนักเรียน เพื่อมาเดินขบวนกีฬาสี
ปี 2558 ของที่ระลึกที่นำมาขายในงานราตรีฟ้าเหลือง เป็นตุ๊กตาผ้าพับเป็นรูปหมา
ปี 2558 คุณครูนิพนธ์ โตโฉม หัวหน้าที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนและผู้ช่วยรองผู้อำนวยฝ่ายบุคคล เกษียณอายุ
ปี 2558 ประธานนักเรียน ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ล้มเป็นแผลที่ขา ขาดเรียนไปหลายวัน
ปี 2558 ในงานปัจฉิมนิเทศมีการให้น้อง ม.3 และ พี่ ม.6 ยืนรวมกันบริเวณสนามหญ้า ถ่ายรูปเป็นรูป 129
ปี 2558 เป็นปีแรก ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา โดยมี เจมส์ ธาราธร เป็นตัวแทน
ปี 2558 เป็นปีแรก ที่มีการตั้งขบวนธงในการนำคณะครูที่เกษียณอายุราชการเดินเข้ามาในบริเวณพิธีหน้าเสาธง
ปี 2558 เกิดเหตุการฝนตก ในกิจกรรม 132 ปี เทิดศรีพระคุณครู ช่วงเช้า แต่เมื่อฝนหยุดตกคณะกรรมการนักเรียนทุกคนก็ช่วยกัน เช็คพื้นจนแห้ง แล้วจึงเริ่มจัดกิจกรรม
ปี 2558 ยอดกด like page กรรมการนักเรียน เพิ่มขึ้นเป็น 2,400 คน
ปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการนักเรียน และมีข้อเสนอจากที่ประชุมเกี่ยวกับให้โรงเรียนจัดหาเครื่องทำน้ำดื่มใหม่และเพิ่มเติม ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามที่ทางคณะกรรมการนักเรียนยื่นเรื่องไป
ปี 2558 มีการยกเลิก การให้คณะสีส่งตัวแทนคณะสี ไปช่วยเหลือครูเวรบริเวณหน้าประตู และยกเลิก การให้คณะกรรมการนักเรียนไปช่วยครูเวรประตูสาย
ปี 2558 มอบเงินให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
ปี 2559 มีการจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน แทนที่ธรรมนูญกรรมการนักเรียน ปี 2556 และเปลี่ยนคำว่า คณะกรรมการนักเรียน มาเป็น คณะกรรมการสภานักเรียน โดยนำคณะสี และหัวหน้าห้องมาเป็นสมาชิกสภานักเรียนด้วย
ปี 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 มีกิจกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เดินส่งนักเรียนออกจากโรงเรียน
ปี 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มีการให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 นั่งเป็นรูป ส.ป.
ปี 2559 โรงเรียนส่งผลงานสภานักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบสภานักเรียนระดับจังหวัด
ปี 2559 มีการจัดทำริสแบนด์ขาย โดยผู้อำนวยการอนุญาตให้จำหน่าย และนำรายได้มาพัฒนาสภานักเรียน
ปี 2559 ประธานนักเรียน (กันนที) ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ปี 2559 มีการจัดทำเสื้อแจ็คเก็ตคณะกรรมการสภานักเรียน
ปี 2559 มีการนำเงินรายได้มาให้คณะสี ตกแต่งถังขยะของตนเอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท และถังขยะโรงเรียนซื้อมาให้ในราคา 30,000 บาท
ปี 2559 มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
ปี 2559 มีการศึกษาดูงานสภานักเรียน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 และโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ปี 2559 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับสภานักเรียนกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อื่น ๆ
ปี 2559 มีการจัดทำธงตราสัญลักษณ์สภานักเรียนเพื่อเป็นของที่ระลึกมอบให้กับโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน และคุณครูเกษียณอายุราชการ
ปี 2559 มีการทำสถิติยอด like เพจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็นเพจสภานักเรียนที่มียอด like เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด
ปี 2559 มีการจัดพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 ในวันเดียวกับวันสถาปนาโรงเรียน
ปี 2559 ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน ย้ายจากอาคาร 4 ชั้น 1 มาอยู่ ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งเป็นห้องกรรมการนักเรียนเดิม
ปี 2559 มีการนำนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาด จังหวัดสมุทรปราการและ อบจ.สมุทรปราการ ทุก ๆ 3 เดือน
ปี 2559 มีการจัดทำโบว์ผูกผมตราโรงเรียนสมุทรปราการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง 3 สี ม.4 สีขาว ม.5 สีน้ำเงิน และ ม.6 สีดำ
ปี 2559 การจัดการแข่งขันลองดีลองดูมีการนำกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมในการแข่งขันเป็นครั้งแรก
ปี 2559 การประกวดวงดนตรีสากลและโฟล์คซอง มีการอนุญาตให้จัดได้ที่ห้องประชุมทองนิรมลเป็นครั้งแรก
ปี 2559 ของที่ระลึกที่นำมาขายในงานราตรีฟ้าเหลือง เป็นริสแบนด์ฟ้าเหลือง
ปี 2559 มีการนำเสนอโรงเรียนให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างโรงเรียน เพราะมีการร้องเรียนจากนักเรียนมาหลายคน
ปี 2559 สภานักเรียนซื้อวิทยุสื่อสาร 4 ตัว เพื่อใช้ในกิจกรรมของสภานักเรียน
ปี 2559 มีการจัดกิจกรรมหุ่่นดีมีค่าเทอม โดยมอบเงินค่าเทอมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมและลดน้ำหนักได้มากที่สุด
ปี 2559 เป็นปีแรกที่ประธานนักเรียน เหรัญญิก และคุณครูที่ปรึกษาเปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน เพื่อดูแลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสภานักเรียน
ปี 2559 มีการรายงานรายได้จากการขายขวดน้ำของคณะสีอย่างเป็นระบบ
ปี 2559 คุณครูพุทธิพงษ์ คุณครูรสริน คุณครูจ่าสิบตรี ณัฐวุฒิ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนอย่างเป็นทางการ
ปี 2559 มีการทำ MOU สภานักเรียนเป็นฉบับแรก กับโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม