กิจกรรมสภานักเรียน ปี 2560

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 20 ม.ค. 60  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 20 ม.ค. 60   ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 29 ม.ค. 60 คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นพี่   คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 3 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนในการบันทึกความดีลงไปในสมุดระเบียนความดี  คณะกรรมการสภานักเรียนงานวิชาการ
 4 ก.พ. 60 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
 6 ก.พ. 60 สภานักเรียน ปี 59 จัดทำปลอกแขนสภานักเรียนให้กับสภานักเรียนชุดปัจจุบัน เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  รุ่นพี่คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59
ตลอดปีการศึกษา การดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  คณะกรรมการสภานักเรียน
 7 ก.พ. 60  ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 4 ยอดเงินปัจจุบัน 6,109 บาท   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
8 ก.พ. 60 กิจกรรมการส่งมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
– กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน
– กิจกรรมรับมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
 คณะกรรมการสภานักเรียน
9 ก.พ. 60 สภานักเรียนได้รับอนุญาตจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59 และ 60
 14 ก.พ. 60  กิจกรรม ส่งต่อความรู้สึกดีๆ คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60 กิจกรรมรับบริจาคโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1
– ช่วงเช้า      – ช่วงเย็น      – คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60  การแจกเกียรติบัตร กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และรางวัลอื่นๆ ที่สภานักเรียนได้รับ คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60  ดำเนินการติดต่อทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ช่วยแก้ไขปัญหาสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนที่เกิดการชำรุดเสียหาย  ประธานสภานักเรียน
 21 ก.พ. 60  ประชาสัมพันธ์การออกบูธขายของ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ Student Market ตลาดนัดวัยเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
22 ก.พ. 60 การประชุมภาคี 4 ฝ่าย จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ประธานและรองประธานสภานักเรียน
 25 ก.พ. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดอกประดู่บาน
– คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 28 ก.พ. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 5 ยอดเงินปัจจุบัน 7,253 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 28 ก.พ. 60 เคลียร์ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 มี.ค. 60 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงาน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 มี.ค. 60 กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
3 มี.ค. 60 PowerPoint กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่น้องสภานักเรียน ปี 59 – 60  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59
4 – 5 มี.ค. 60 ออกบูธดนตรีเปิดหมวก ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ Student Market เพื่อหารายได้จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1  วันที่ 4  วันที่ 5 ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 VDO1 VDO2 คณะกรรมการสภานักเรียน
ปี 59 และ 60
 9-10 มี.ค. 60 ช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณวิชัย จันทร์จำรูญ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
13 มี.ค. 60 การประเมินสภาพจริงเพื่อรับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 – 24 มี.ค.  ค่ายยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1/2560
ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
 นายธนยศ อุ่นศรี
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 15 มี.ค. 60 บริษัท โจตันไทย จำกัด ที่มอบสีทาอาคารให้กับทางสภานักเรียน เพื่อนำไปค่ายสภานักเรียนอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1  คณะกรรมสภานักเรียน
 18 – 20 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ”  ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 2 ชุดที่ 2  วันที่ 3  อื่น ๆ ความรู้สึกของผู้อำนวยการบ้านหนองผือ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 ความประทับใจของนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
 20 มี.ค. 60 ประกาศ สพม.6 เรื่อง ผลการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
20 – 30 มี.ค. 60 แจกใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 1 ตัวแทนสภานักเรียนวันละ 2 คน
 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 จัดเตรียมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2559 ชุดที่ 1  คณะกรรมการสภานักเรียน
 21 มี.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12-13 มิ.ย. และ 11 – 12 ก.ย. 60  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 25 มี.ค. 60 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ปี 60 ชุดที่ 2 ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 5 คน
 25 มี.ค. 60 จัดห้อง สภานักเรียนห้องใหม่   คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 – 30 มี.ค. 60  กิจกรรมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 คณะกรรมการสภานักเรียนและงานคณะสี
 30 มี.ค. 60 ช่วยบริการในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีวินัยเด่น Star Stem ของโรงเรียนต้นแบบ เขตจังหวัดภาคกลาง ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 1 เม.ย. 60 เผยแพร่วิดีทัศน์เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการจัดกิจกรรมวันดอกประดู่บาน  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 3 เม.ย. 60 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 คณะกรรมการสภานักเรียน
 6 เม.ย. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานวิชาการ
17 – 18, 21, 25 – 28 เม.ย. 60 นำกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนวันละ 3 คน
19 – 20 เม.ย. 60 ช่วยวัดขนาดเสื้อผ้าชุดนักเรียนและเขียนใบสั่งซื้อชุดนักเรียนของน้อง ๆ ม.1 และ ม.4  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนวันละ 10 คน
 20 เม.ย. 60 จำหน่ายโบว์ผูกผมเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียน VDO คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 – 30 เม.ย
60
เข้าค่ายในโครงการเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล(PSCN) นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล
นางสาวศิวพร สมพงษ์
นางสาวปาณิสรา เกิดนาค
 8 พ.ค. 60 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสมุทรปราการ ตัวแทนสภานักเรียน
11 พ.ค. 60 กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
16 พ.ค. 60 หนังสือขออนุญาตศึกษาดูงานสภานักเรียน จาก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
 19 พ.ค. 60 สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
 19 พ.ค. 60 ให้ข้อมูลการทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลต้านการเสพติด Social Network ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนสภานักเรียนจำนวน 5 คน
 19 พ.ค. 60 MOU สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
MOU สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับสภานักเรียนโรงเรียนบ้นจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
 สภานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
 21 พ.ค. 60 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 1  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 10 คน
 22 พ.ค. 60 ต้อนรับรองผู้อำนวยการพรทิพย์ ก้องอุบล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปรกาาร กลุ่มบริหารทั่วไปคนใหม่  ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 22 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 พ.ค. 60 ร่วมงาน “วันเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมดวงใจน้อมถวายไว้อาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยมีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ถวายไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 16 คน
 26 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและแปลงขยะเป็นเงิน คณะกรรมการสภานักเรียนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 27 พ.ค. 60 นวัตกรรมใหม่ในการจัดเก็บเอกสารสภานักเรียน เกี่ยวกับการบริหารหนังสือเข้าหนังสือออกสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
30 พ.ค. 60 การประชุมสามัญสภานักเรียนครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
 30 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
 31 พ.ค. 60 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก คลิปวิดีโอ คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2560 ตัวแทนคณะสี วันละ 2 คณะสี
 31 พ.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 6 ยอดเงินปัจจุบัน 8,021 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 1 – 8 มิ.ย. 60 กิจกรรมสภานักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการสภานักเรียน
 1 มิ.ย. 60 หนังสือจาก สพฐ. โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการผ่านการประเมินด้านเอกสารต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560
 5 – 6 มิ.ย. 60 อำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ตัวแทนคณะสี วันละ 4 คน
 5 มิ.ย. 60  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน   คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
 5 มิ.ย. 60 สร้างเพจเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายได้รับทราบ  คณะกรรมการสภานักเรียนงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
6 มิ.ย. 60 การฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ภาพบรรยากาศการทำพานในวันที่ 7 มิ.ย.
ประธานสภานักเรียนและตัวแทนถือพาน 4 คน
 7 มิ.ย. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 8 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
9 มิ.ย. 60 กิจกรรมลอกคลองระบายน้ำสาธารณะภายในโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกับ รด. จิตอาสา
 12 มิ.ย. 60 เผยแพร่วิดีโอ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 12 มิ.ย. 60 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 กิจกรรมการนำน้ำ EM ไปเทลงในคลองเพื่อให้จุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีสภาพที่ดีขึ้น  คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 สำนักข่าวฟ้าใหม่ ลงข่าวที่สภานักเรียนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในเพจของสำนักข่าว
 13 มิ.ย. 60 กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจากรุ่นพี่สภานักเรียน ประจำปี 2558 และ 2559 สู่รุ่นน้องสภานักเรียน ประจำปี 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
ปี 2558 2559 และ 2560
 14 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 7 ยอดเงินปัจจุบัน 9,133 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
18 มิ.ย. 60 ช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ของคุณวิชัย จันทร์จำรูญ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 19 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 8 ยอดเงินปัจจุบัน 10,261 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 19 มิ.ย. 60 กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร โรงเรียนสมุทรปราการ จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนสมุทรปราการภาพชุดที่ 1   ภาพชุดที่ 2  ตัวแทนสภานักเรียนที่เป็นแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 21 มิ.ย. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
 22 – 24 มิ.ย. 60 กิจกรรมค่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้หัวข้อ “คุยปัญหา ภาษาเด็ก” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ตัวแทนสภานักเรียน
งานห้องเรียนระดับชั้น ม.4
23 มิ.ย. 60 กิจกรรมตรวจประเมิน To Be Number ONE ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
 23 มิ.ย. 60 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด คณะกรรมการสภานักเรียน
23 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
 24 มิ.ย. 60 การให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
 24 มิ.ย. 60 กิจกรรมสภานักเรียนจิตอาสาเพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 10,770.75 บาท
คลิปวิดีโอที่ 1   คลิปวิดีโอที่ 2  รูปภาพ
คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 มิ.ย. 60 บรรยากาศจัดเตรียมกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 คณะกรรมการสภานักเรียน
27 มิ.ย. 60 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 โดยโรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับ สพม.6 เป็นเจ้าภาพ ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ภาพชุดที่ 3  ภาพชุดที่ 4  ภาพชุดที่ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 9 ยอดเงินปัจจุบัน 11,749 บาท   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 29 มิ.ย. 60 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 1 ก.ค. 60 กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) แทนใจ ถวายแด่พ่อ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ ภาพชุดที่ 1
VDOข่าว
ตัวแทนสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสมุทรทปราการ  ตัวแทนสภานักเรียนและคณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 3 ก.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 10 ยอดเงินปัจจุบัน 13,205 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 4 ก.ค. 60 กิจกรรมของหายอยากได้คืน คณะกรรมการสภานักเรียน
 6 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
 7 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดชัยมงคล วัดในสองวิหาร และวัดกลางวรวิหาร  คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 ก.ค. 60 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ (HIV) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสภานักเรียน
12 ก.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 11 ยอดเงินปัจจุบัน 14,813 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 14 ก.ค. 60 โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  ตัวแทนสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 15 ก.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 12 ยอดเงินปัจจุบัน 15,661 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
18 ก.ค. 60 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสมุทรปราการครบรอบ 134 ปี  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 18 ก.ค. 60 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 คณะกรรมการสภานักเรียน
21 ก.ค. 60 การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ คณะกรรมการสภานักเรียน
 25 ก.ค. 60 ช่วยงานฌาปนกิจศพบิดาของพี่่เจมส์ (นายธาราธร นิจจรัสวณิช)  ประธานและตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 27 ก.ค. 60 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 ก.ค. 60 พิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
28 ก.ค. 60 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
 28 ก.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 13 ยอดเงินปัจจุบัน 16,438 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 31 ก.ค. 60 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพวงกุญแจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ อันละ 50 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 1-2 ส.ค. 60 กิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุด 2 ชุด 3  ชุด 4 คณะกรรมการสภานักเรียน
2-6 ส.ค. 60 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของคุณครูเมย์ (วงค์ชนิตา ปัทมาคม) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3  คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับงานคณะสี
 2 ส.ค. 60 กิจกรรม อบจ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด โดยมีน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 3 ส.ค. 60 คณะกรรมการสภานักเรียน โอนผ่านบัญชี สภากาชาด เพื่อภัยพิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะกรรมการสภานักเรียน
 4 ส.ค. 60 คณะกรรมการสภานักเรียนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนเงิน 2,720 บาท แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อร่วมสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) คณะกรรมการสภานักเรียน
 4 ส.ค. 60 บริษัทฟาร์มเฮ้าส์ ได้มาจัดโครงการ “ฟาร์มเฮ้าส์ ขบวนการทานครบหมู่ ตอน ฟาร์มเฮ้าส์แฟมิลี่วาไรตี้โชว์”  คณะกรรมการสภานักเรียนงานระดับชั้น ม.1
  5 ส.ค. 60 กิจกรรมรับขวัญครูบรรจุใหม่โรงเรียนสมุทรปราการ   คณะกรรมการสภานักเรียน
 7 ส.ค. 60 กิจกรรม SP STAR SEARCH คณะกรรมสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
  7 ส.ค. 60 กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ (ส.ป.รุ่น 127) จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนบ้านเจ้าเณร จ.กาญจนบุรี  คณะกรรมการสภานักเรียน
   7 ส.ค. 60 โครงการหนึ่งปณิธาน สานสายใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมถวายความดีและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 8 ส.ค. 60  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
  9 ส.ค. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลองดีลองดู ฟุตบอล 7 คน
การแข่งขันวงดนตรีสากลและวงดนตรีโฟล์คซอง การแข่งขัน E-Sport
คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 10 ส.ค. 60 การจัดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ในหัวข้อ ประชาธิปไตยในโรงเรียนของฉัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 12 ส.ค. 60 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมตักบาตรช่วงเช้า    กิจกรรมช่วงจุดเทียนชัยถวายพระพร  ประธานสภานักเรียน รด.จิตอาสาและคณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 15 ส.ค. 60 สภานักเรียนแสดงความยินดีให้กับนักกีฬายูยิตสูโรงเรียนสมุทรปราการ ที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 2nd Asian Ju-Jitsu Championship 2017 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  15 ส.ค. 60 ทีม “รักษ์น้ำโรงเรียนสมุทรปราการ” ร่วมกับงานห้องเรียนสีเขียว ได้ส่งผลงานในการลดปริมาณการใช้น้ำได้ 27.71 % ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดโดยการประปานครหลวง (กปน.) งานห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนสมุทรปราการ
  15 ส.ค. 60 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในกิจกรรมลองดีลองดู ที่สภานักเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 ส.ค. 60 กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน บ้านขุนสมุทรจีน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560   คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 ส.ค. 60 นายธาราธร นิลจรัสวณิช รุ่นพี่สภานักเรียน ปี 58 หนึ่งในตัวอย่างรุ่นพี่สภานักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ประเภทบุคคล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   คณะกรรมการสภานักเรียน
  15 ส.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 14 ยอดเงินปัจจุบัน 17,662 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
   16 ส.ค. 60 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนตามโครงการ TSC GREEN CHALLENGE “สภานักเรียนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการสภานักเรียน
    16 ส.ค. 60 การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซองกิจกรรมลองดีลองดู  คณะกรรมการสภานักเรียน
  17 ส.ค. 60 การแข่งขัน E-Sport (ROV) ในกิจกรรมลองดีลองดู ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
  17 ส.ค. 60 กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560   คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 17 ส.ค. 60 ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่ 1  คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ส.ค. 60 ภาพบรรยากาศการออดิชั่นวงดนตรีโฟล์คซองวันสุดท้าย ก่อนที่จะประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบในวันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 2560   คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ส.ค. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม S.P.Star Search 2017  คณะกรรมการสภานักเรียน
 18 ส.ค. 60 กิจกรรมการประกวด S.P.Star Search 2017   คณะกรรมการสภานักเรียน
18 ส.ค. 60 การแข่งขันวงดนตรีแบนด์กิจกรรมลองดีลองดู คณะกรรมการสภานักเรียน
 18 ส.ค. 60 งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 18 ส.ค. 60 การแข่งขัน E-Sport (ROV) ในกิจกรรมลองดีลองดู ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกรอบที่ 1 คณะกรรมการสภานักเรียน
 21 ส.ค. 60 ผลการออดิชั่นวงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรีสากล  คณะกรรมการสภานักเรียน
 21 ส.ค. 60 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการยินดีต้อนรับโรงเรียนฐานปัญญา ที่เข้ามาศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ชุดที่ 1  คณะกรรมการสภานักเรียน
 21 ส.ค. 60 ภาพบรรยากาศและผลการแข่งขัน กิจกรรมลองดีลองดูในรายการ E-Sport (ROV) รอบ 36 ทีม คณะกรรมการสภานักเรียน
 22 ส.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ของหาอยากได้คืน  คณะกรรมการสภานักเรียน
22 ส.ค. 60 ผลการแข่งขันรอบ 16 ทีม และตารางการแข่งขันในรอบ 8 ทีมสุดท้าย E-Sport (ROV)   คณะกรรมการสภานักเรียน
 23 ส.ค. 60 ประธานและรองประธานสภานักเรียนมอบเงินที่ได้จากจัดกิจกรรมสภานักเรียนจิตอาสาเพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน   คณะกรรมการสภานักเรียน
  23 ส.ค. 60 ผลการแข่งขันรอบ 8 ทีม กิจกรรม ลองดีลองดู การเเข่งขัน E-sport(ROV)และตารางการแข่งรอบ 4ทีม   คณะกรรมการสภานักเรียน
  24 ส.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ของหาอยากได้คืน คณะกรรมการสภานักเรียน
 24 ส.ค. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเเข่งขันเต้น Cover Dance คณะกรรมการสภานักเรียน
  24 ส.ค. 60 ตารางการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กีฬา E-sport (ROV)  คณะกรรมการสภานักเรียน
   25 ส.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ของหาอยากได้คืน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 25 ส.ค. 60 สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
 25 ส.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ของหาอยากได้คืน   คณะกรรมการสภานักเรียน
  25 ส.ค. 60 งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   คณะกรรมการสภานักเรียน
 25 ส.ค. 60 กิจกรรมการประกวด Cover Dance ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
  29 ส.ค. 60 ผลการแข่งขันกิจกรรมลองดีลองดู รายการ E-sport (ROV) รอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับ 3    คณะกรรมการสภานักเรียน
 29 ส.ค. 60 ผลการแข่งขันการประกวด Cover Dance ประจำปีการศึกษา 2560   คณะกรรมการสภานักเรียน
 30 ส.ค. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลองดีลองดู ในการแข่งขัน “วงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรีสากล”  คณะกรรมการสภานักเรียน
  1 ก.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 15 ยอดเงินปัจจุบัน  18,457 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
  1-2 ก.ย. 60 กิจกรรมลองดีลองดู ประกวดวงดนตรีโฟล์คซองและดนตรีสากล  คณะกรรมการสภานักเรียน
2 ก.ย. 60 รายการ สนช.พบประชาชน ณ โรงเรียนสมุทรปราการ ช่วง สภาจำลอง คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 ก.ย. 60 โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน จ.สมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียน
 4 ก.ย. 60 ประกาศผลจากกิจกรรมลองดีลองดู  คณะกรรมการสภานักเรียน
  4 ก.ย. 60 ประกาศจากกิจกรรมลองดีลองดู กับการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ม.ต้น – ม.ปลาย   คณะกรรมการสภานักเรียน
  4 ก.ย. 60 กิจกรรมลองดีลองดูในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน ได้ออกข่าวในสำนักข่าว PK News.  คณะกรรมการสภานักเรียน
 5 ก.ย. 60 กิจกรรมลองดีลองดู สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 5 ก.ย. 60 กิจกรรมลองดีลองดูฟุตบอล 7 คน วันที่ 5 กันยายน 2560 คณะกรรมการสภานักเรียน
  6 ก.ย. 60 ประชาสัมพนธ์ขอเชิญคณะครูเเละพี่น้องชาวฟ้าเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม ” 134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู ”  คณะกรรมการสภานักเรียน
   7 ก.ย. 60  กิจกรรมงาน 134 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู คณะกรรมการสภานักเรียน
  8 ก.ย. 60 คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสภานักเรียน ประจำปี 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
 9 ก.ย. 60 การศึกษาดูงาน รร.สมุทรสาครวิทยาลัย และ รร.หนองหญ้าไซวิทยา  คณะกรรมการสภานักเรียน
  11 ก.ย. 60 บรรยากาศการประชุมสภานักเรียน 11/9/2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 ก.ย. 60 การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2560 คณะกรรมการสภานักเรียนทั้งหมด
 13 ก.ย. 60 คุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
18 ก.ย. 60 เข้าร่วมการประเมินรางวัลคุณภาพ OBECQA คณะกรรมการสภานักเรียน
20 ก.ย. 60 นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเมินนักเรียนรางวัล พระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  ประธานสภานักเรียนและเพื่อน ๆ
 26 ก.ย. 60 การศึกษาดูงานของ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย เเละ ร.ร.บ้านสวนจั่นอนุสรณ์ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 – 30 ก.ย. 60 การช่วยเหลืองานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ ของคุณครูพีรญา ลิ้มวงษ์ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3  คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 ก.ย. 60 การรับโล่ห์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประธานและรองประธานสภานักเรียน
28 ก.ย. 60  กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย  คณะกรรมการสภานักเรียน
 29 ก.ย. 60 การเป็นตัวแทนสภานักเรียนระดับประเทศ และเพื่อนคณะกรรมการสภานักเรียนทั่วประเทศ เชิญดอกไม้จันทน์ตามโครงการ “สภานักเรียนไทยร้อยรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายพ่อหลวง” มอบแก่ผู้แทนสำนักพระราชวัง ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ประธานและรองประธานสภานักเรียน
 2 – 4 ต.ค. 60 พี่เลี้ยงค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12  คณะกรรมการสภานักเรียน
 11 ต.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 16 ยอดเงินปัจจุบัน  19,792 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
12 ต.ค. 60 งานแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 ต.ค. 60 รณรงค์กิจกรรม #TSCทำดีเพื่อพ่อ คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 16 ต.ค. 60 สำรวจความคิดในการดำเนินกิจกรรมในภาคเรียนที่ 2  คณะกรรมการสภานักเรียน
20 ต.ค. 60 เป็นตัวแทนมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 600 ดอก จากทางโรงเรียนสมุทรปราการให้กับทางอำเภอเมืองสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียน
 20 ต.ค. 60 ประกาศการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการสภานักเรียน
Advertisements