กิจกรรมสภานักเรียน ปี 2560

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 20 ม.ค. 60  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 20 ม.ค. 60   ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 29 ม.ค. 60 คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นพี่   คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 3 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนในการบันทึกความดีลงไปในสมุดระเบียนความดี  คณะกรรมการสภานักเรียนงานวิชาการ
 4 ก.พ. 60 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
 6 ก.พ. 60 สภานักเรียน ปี 59 จัดทำปลอกแขนสภานักเรียนให้กับสภานักเรียนชุดปัจจุบัน เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  รุ่นพี่คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59
ตลอดปีการศึกษา การดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  คณะกรรมการสภานักเรียน
 7 ก.พ. 60  ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 4 ยอดเงินปัจจุบัน 6,109 บาท   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
8 ก.พ. 60 กิจกรรมการส่งมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
– กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน
– กิจกรรมรับมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
 คณะกรรมการสภานักเรียน
9 ก.พ. 60 สภานักเรียนได้รับอนุญาตจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59 และ 60
 14 ก.พ. 60  กิจกรรม ส่งต่อความรู้สึกดีๆ คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60 กิจกรรมรับบริจาคโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1
– ช่วงเช้า      – ช่วงเย็น      – คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60  การแจกเกียรติบัตร กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และรางวัลอื่นๆ ที่สภานักเรียนได้รับ คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60  ดำเนินการติดต่อทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ช่วยแก้ไขปัญหาสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนที่เกิดการชำรุดเสียหาย  ประธานสภานักเรียน
 21 ก.พ. 60  ประชาสัมพันธ์การออกบูธขายของ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ Student Market ตลาดนัดวัยเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
22 ก.พ. 60 การประชุมภาคี 4 ฝ่าย จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ประธานและรองประธานสภานักเรียน
 25 ก.พ. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดอกประดู่บาน
– คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 28 ก.พ. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 5 ยอดเงินปัจจุบัน 7,253 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 28 ก.พ. 60 เคลียร์ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 มี.ค. 60 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงาน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 มี.ค. 60 กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
3 มี.ค. 60 PowerPoint กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่น้องสภานักเรียน ปี 59 – 60  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59
4 – 5 มี.ค. 60 ออกบูธดนตรีเปิดหมวก ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ Student Market เพื่อหารายได้จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1  วันที่ 4  วันที่ 5 ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 VDO1 VDO2 คณะกรรมการสภานักเรียน
ปี 59 และ 60
 9-10 มี.ค. 60 ช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณวิชัย จันทร์จำรูญ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
13 มี.ค. 60 การประเมินสภาพจริงเพื่อรับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 – 24 มี.ค.  ค่ายยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1/2560
ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
 นายธนยศ อุ่นศรี
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 15 มี.ค. 60 บริษัท โจตันไทย จำกัด ที่มอบสีทาอาคารให้กับทางสภานักเรียน เพื่อนำไปค่ายสภานักเรียนอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1  คณะกรรมสภานักเรียน
 18 – 20 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ”  ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 2 ชุดที่ 2  วันที่ 3  อื่น ๆ ความรู้สึกของผู้อำนวยการบ้านหนองผือ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 ความประทับใจของนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
 20 มี.ค. 60 ประกาศ สพม.6 เรื่อง ผลการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
20 – 30 มี.ค. 60 แจกใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 1 ตัวแทนสภานักเรียนวันละ 2 คน
 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 จัดเตรียมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2559 ชุดที่ 1  คณะกรรมการสภานักเรียน
 21 มี.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12-13 มิ.ย. และ 11 – 12 ก.ย. 60  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 25 มี.ค. 60 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ปี 60 ชุดที่ 2 ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 5 คน
 25 มี.ค. 60 จัดห้อง สภานักเรียนห้องใหม่   คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 – 30 มี.ค. 60  กิจกรรมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 คณะกรรมการสภานักเรียนและงานคณะสี
 30 มี.ค. 60 ช่วยบริการในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีวินัยเด่น Star Stem ของโรงเรียนต้นแบบ เขตจังหวัดภาคกลาง ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 1 เม.ย. 60 เผยแพร่วิดีทัศน์เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการจัดกิจกรรมวันดอกประดู่บาน  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 3 เม.ย. 60 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 คณะกรรมการสภานักเรียน
 6 เม.ย. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานวิชาการ
17 – 18, 21, 25 – 28 เม.ย. 60 นำกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนวันละ 3 คน
19 – 20 เม.ย. 60 ช่วยวัดขนาดเสื้อผ้าชุดนักเรียนและเขียนใบสั่งซื้อชุดนักเรียนของน้อง ๆ ม.1 และ ม.4  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนวันละ 10 คน
 20 เม.ย. 60 จำหน่ายโบว์ผูกผมเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียน VDO คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 – 30 เม.ย
60
เข้าค่ายในโครงการเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล(PSCN) นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล
นางสาวศิวพร สมพงษ์
นางสาวปาณิสรา เกิดนาค
 8 พ.ค. 60 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสมุทรปราการ ตัวแทนสภานักเรียน
11 พ.ค. 60 กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
16 พ.ค. 60 หนังสือขออนุญาตศึกษาดูงานสภานักเรียน จาก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
 19 พ.ค. 60 สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
 19 พ.ค. 60 ให้ข้อมูลการทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลต้านการเสพติด Social Network ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนสภานักเรียนจำนวน 5 คน
 19 พ.ค. 60 MOU สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
MOU สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับสภานักเรียนโรงเรียนบ้นจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
 สภานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
 21 พ.ค. 60 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 1  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 10 คน
 22 พ.ค. 60 ต้อนรับรองผู้อำนวยการพรทิพย์ ก้องอุบล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปรกาาร กลุ่มบริหารทั่วไปคนใหม่  ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 22 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 พ.ค. 60 ร่วมงาน “วันเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมดวงใจน้อมถวายไว้อาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยมีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ถวายไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 16 คน
 26 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและแปลงขยะเป็นเงิน คณะกรรมการสภานักเรียนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 27 พ.ค. 60 นวัตกรรมใหม่ในการจัดเก็บเอกสารสภานักเรียน เกี่ยวกับการบริหารหนังสือเข้าหนังสือออกสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
30 พ.ค. 60 การประชุมสามัญสภานักเรียนครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
 30 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
 31 พ.ค. 60 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก คลิปวิดีโอ คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2560 ตัวแทนคณะสี วันละ 2 คณะสี
 31 พ.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 6 ยอดเงินปัจจุบัน 8,021 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 1 – 8 มิ.ย. 60 กิจกรรมสภานักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการสภานักเรียน
 1 มิ.ย. 60 หนังสือจาก สพฐ. โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการผ่านการประเมินด้านเอกสารต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560
 5 – 6 มิ.ย. 60 อำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ตัวแทนคณะสี วันละ 4 คน
 5 มิ.ย. 60  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน   คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
 5 มิ.ย. 60 สร้างเพจเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายได้รับทราบ  คณะกรรมการสภานักเรียนงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
6 มิ.ย. 60 การฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ภาพบรรยากาศการทำพานในวันที่ 7 มิ.ย.
ประธานสภานักเรียนและตัวแทนถือพาน 4 คน
 7 มิ.ย. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 8 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
9 มิ.ย. 60 กิจกรรมลอกคลองระบายน้ำสาธารณะภายในโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกับ รด. จิตอาสา
 12 มิ.ย. 60 เผยแพร่วิดีโอ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 12 มิ.ย. 60 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 กิจกรรมการนำน้ำ EM ไปเทลงในคลองเพื่อให้จุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีสภาพที่ดีขึ้น  คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 สำนักข่าวฟ้าใหม่ ลงข่าวที่สภานักเรียนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในเพจของสำนักข่าว
 13 มิ.ย. 60 กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจากรุ่นพี่สภานักเรียน ประจำปี 2558 และ 2559 สู่รุ่นน้องสภานักเรียน ประจำปี 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
ปี 2558 2559 และ 2560
 14 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 7 ยอดเงินปัจจุบัน 9,133 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
18 มิ.ย. 60 ช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ของคุณวิชัย จันทร์จำรูญ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 19 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 8 ยอดเงินปัจจุบัน 10,261 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 19 มิ.ย. 60 กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร โรงเรียนสมุทรปราการ จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนสมุทรปราการภาพชุดที่ 1   ภาพชุดที่ 2  ตัวแทนสภานักเรียนที่เป็นแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 21 มิ.ย. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
 22 – 24 มิ.ย. 60 กิจกรรมค่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้หัวข้อ “คุยปัญหา ภาษาเด็ก” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ตัวแทนสภานักเรียน
งานห้องเรียนระดับชั้น ม.4
23 มิ.ย. 60 กิจกรรมตรวจประเมิน To Be Number ONE ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
 23 มิ.ย. 60 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด คณะกรรมการสภานักเรียน
23 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
 24 มิ.ย. 60 การให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
 24 มิ.ย. 60 กิจกรรมสภานักเรียนจิตอาสาเพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 10,770.75 บาท
คลิปวิดีโอที่ 1   คลิปวิดีโอที่ 2  รูปภาพ
คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 มิ.ย. 60 บรรยากาศจัดเตรียมกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 คณะกรรมการสภานักเรียน
27 มิ.ย. 60 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 โดยโรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับ สพม.6 เป็นเจ้าภาพ ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ภาพชุดที่ 3  ภาพชุดที่ 4  ภาพชุดที่ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 9 ยอดเงินปัจจุบัน 11,749 บาท   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 29 มิ.ย. 60 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 1 ก.ค. 60 กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) แทนใจ ถวายแด่พ่อ ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ ภาพชุดที่ 1
VDOข่าว
ตัวแทนสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสมุทรทปราการ  ตัวแทนสภานักเรียนและคณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 3 ก.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 10 ยอดเงินปัจจุบัน 13,205 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 4 ก.ค. 60 กิจกรรมของหายอยากได้คืน คณะกรรมการสภานักเรียน
 6 ก.ค. 60 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
 7 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดชัยมงคล วัดในสองวิหาร และวัดกลางวรวิหาร  คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 ก.ค. 60 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ (HIV) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการสภานักเรียน
12 ก.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 11 ยอดเงินปัจจุบัน 14,813 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 14 ก.ค. 60 โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ  ตัวแทนสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 15 ก.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 12 ยอดเงินปัจจุบัน 15,661 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
18 ก.ค. 60 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสมุทรปราการครบรอบ 134 ปี  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 18 ก.ค. 60 พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 คณะกรรมการสภานักเรียน
21 ก.ค. 60 การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ คณะกรรมการสภานักเรียน
 25 ก.ค. 60 ช่วยงานฌาปนกิจศพบิดาของพี่่เจมส์ (นายธาราธร นิจจรัสวณิช)  ประธานและตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 27 ก.ค. 60 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ โรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 ก.ค. 60 พิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
28 ก.ค. 60 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
 28 ก.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 13 ยอดเงินปัจจุบัน 16,438 บาท
 31 ก.ค. 60 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพวงกุญแจสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ อันละ 50 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 1-2 ส.ค. 60 กิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการสภานักเรียน
Advertisements