กิจกรรมสภานักเรียน ปี 2560

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 20 ม.ค. 60  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 20 ม.ค. 60   ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 29 ม.ค. 60 คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นพี่   คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 3 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนในการบันทึกความดีลงไปในสมุดระเบียนความดี  คณะกรรมการสภานักเรียนงานวิชาการ
 4 ก.พ. 60 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
 6 ก.พ. 60 สภานักเรียน ปี 59 จัดทำปลอกแขนสภานักเรียนให้กับสภานักเรียนชุดปัจจุบัน เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  รุ่นพี่คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59
ตลอดปีการศึกษา การดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  คณะกรรมการสภานักเรียน
 7 ก.พ. 60  ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 4 ยอดเงินปัจจุบัน 6,109 บาท   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
8 ก.พ. 60 กิจกรรมการส่งมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
– กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน
– กิจกรรมรับมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
 คณะกรรมการสภานักเรียน
9 ก.พ. 60 สภานักเรียนได้รับอนุญาตจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59 และ 60
 14 ก.พ. 60  กิจกรรม ส่งต่อความรู้สึกดีๆ คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60 กิจกรรมรับบริจาคโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1
– ช่วงเช้า      – ช่วงเย็น      – คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60  การแจกเกียรติบัตร กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และรางวัลอื่นๆ ที่สภานักเรียนได้รับ คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60  ดำเนินการติดต่อทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ช่วยแก้ไขปัญหาสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนที่เกิดการชำรุดเสียหาย  ประธานสภานักเรียน
 21 ก.พ. 60  ประชาสัมพันธ์การออกบูธขายของ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ Student Market ตลาดนัดวัยเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
22 ก.พ. 60 การประชุมภาคี 4 ฝ่าย จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ประธานและรองประธานสภานักเรียน
 25 ก.พ. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดอกประดู่บาน
– คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 28 ก.พ. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 5 ยอดเงินปัจจุบัน 7,253 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 28 ก.พ. 60 เคลียร์ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 มี.ค. 60 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงาน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 มี.ค. 60 กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
3 มี.ค. 60 PowerPoint กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่น้องสภานักเรียน ปี 59 – 60  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59
4 – 5 มี.ค. 60 ออกบูธดนตรีเปิดหมวก ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ Student Market เพื่อหารายได้จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1  วันที่ 4  วันที่ 5 ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3 VDO1 VDO2 คณะกรรมการสภานักเรียน
ปี 59 และ 60
 9-10 มี.ค. 60 ช่วยงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณวิชัย จันทร์จำรูญ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
13 มี.ค. 60 การประเมินสภาพจริงเพื่อรับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน
 15 – 24 มี.ค.  ค่ายยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1/2560
ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
 นายธนยศ อุ่นศรี
รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
 15 มี.ค. 60 บริษัท โจตันไทย จำกัด ที่มอบสีทาอาคารให้กับทางสภานักเรียน เพื่อนำไปค่ายสภานักเรียนอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1  คณะกรรมสภานักเรียน
 18 – 20 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ”  ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 2 ชุดที่ 2  วันที่ 3  อื่น ๆ ความรู้สึกของผู้อำนวยการบ้านหนองผือ วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 ความประทับใจของนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
 20 มี.ค. 60 ประกาศ สพม.6 เรื่อง ผลการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่
20 – 30 มี.ค. 60 แจกใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 1 ตัวแทนสภานักเรียนวันละ 2 คน
 21 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 จัดเตรียมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2559 ชุดที่ 1  คณะกรรมการสภานักเรียน
 21 มี.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12-13 มิ.ย. และ 11 – 12 ก.ย. 60  คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 25 มี.ค. 60 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ปี 60 ชุดที่ 2 ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 5 คน
 25 มี.ค. 60 จัดห้อง สภานักเรียนห้องใหม่   คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 – 30 มี.ค. 60  กิจกรรมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 คณะกรรมการสภานักเรียนและงานคณะสี
 30 มี.ค. 60 ช่วยบริการในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีวินัยเด่น Star Stem ของโรงเรียนต้นแบบ เขตจังหวัดภาคกลาง ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 1 เม.ย. 60 เผยแพร่วิดีทัศน์เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการจัดกิจกรรมวันดอกประดู่บาน  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 3 เม.ย. 60 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 คณะกรรมการสภานักเรียน
 6 เม.ย. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานวิชาการ
17 – 18, 21, 25 – 28 เม.ย. 60 นำกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนวันละ 3 คน
19 – 20 เม.ย. 60 ช่วยวัดขนาดเสื้อผ้าชุดนักเรียนและเขียนใบสั่งซื้อชุดนักเรียนของน้อง ๆ ม.1 และ ม.4  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนวันละ 10 คน
 20 เม.ย. 60 จำหน่ายโบว์ผูกผมเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียน VDO คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 – 30 เม.ย
60
เข้าค่ายในโครงการเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครเเละปริมณฑล(PSCN) นายพงษ์สวัสดิ์ สุวภาพกุล
นางสาวศิวพร สมพงษ์
นางสาวปาณิสรา เกิดนาค
 8 พ.ค. 60 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสมุทรปราการ ตัวแทนสภานักเรียน
11 พ.ค. 60 กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
16 พ.ค. 60 หนังสือขออนุญาตศึกษาดูงานสภานักเรียน จาก โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
 19 พ.ค. 60 สภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
 19 พ.ค. 60 ให้ข้อมูลการทำวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลต้านการเสพติด Social Network ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร” ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนสภานักเรียนจำนวน 5 คน
 19 พ.ค. 60 MOU สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับสภานักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
MOU สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการกับสภานักเรียนโรงเรียนบ้นจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี
 สภานักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
 21 พ.ค. 60 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปี 2560 ภาคเรียนที่ 1  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 10 คน
 22 พ.ค. 60 ต้อนรับรองผู้อำนวยการพรทิพย์ ก้องอุบล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปรกาาร กลุ่มบริหารทั่วไปคนใหม่  ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 22 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 พ.ค. 60 ร่วมงาน “วันเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมดวงใจน้อมถวายไว้อาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยมีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ถวายไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรม ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจำนวน 16 คน
 26 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและแปลงขยะเป็นเงิน คณะกรรมการสภานักเรียนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 27 พ.ค. 60 นวัตกรรมใหม่ในการจัดเก็บเอกสารสภานักเรียน เกี่ยวกับการบริหารหนังสือเข้าหนังสือออกสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
30 พ.ค. 60 การประชุมสามัญสภานักเรียนครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 คณะกรรมการสภานักเรียน
 30 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน  คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
 31 พ.ค. 60 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก คลิปวิดีโอ คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 60 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2560 ตัวแทนคณะสี วันละ 2 คณะสี
 31 พ.ค. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 6 ยอดเงินปัจจุบัน 8,021 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 1 – 8 มิ.ย. 60 กิจกรรมสภานักเรียนร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการสภานักเรียน
 1 มิ.ย. 60 หนังสือจาก สพฐ. โดยสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการผ่านการประเมินด้านเอกสารต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560
 5 – 6 มิ.ย. 60 อำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน ตัวแทนคณะสี วันละ 4 คน
 5 มิ.ย. 60  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน   คณะกรรมการบริหาร
สภานักเรียน
 5 มิ.ย. 60 สร้างเพจเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายได้รับทราบ  คณะกรรมการสภานักเรียนงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี
6 มิ.ย. 60 การฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
ภาพบรรยากาศการทำพานในวันที่ 7 มิ.ย.
ประธานสภานักเรียนและตัวแทนถือพาน 4 คน
 7 มิ.ย. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 8 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
9 มิ.ย. 60 กิจกรรมลอกคลองระบายน้ำสาธารณะภายในโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมกับ รด. จิตอาสา
 12 มิ.ย. 60 เผยแพร่วิดีโอ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภานักเรียนงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
 12 มิ.ย. 60 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสานต่อชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 กิจกรรมการนำน้ำ EM ไปเทลงในคลองเพื่อให้จุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีสภาพที่ดีขึ้น  คณะกรรมการสภานักเรียน
 12 มิ.ย. 60 สำนักข่าวฟ้าใหม่ ลงข่าวที่สภานักเรียนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในเพจของสำนักข่าว
 13 มิ.ย. 60 กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนจากรุ่นพี่สภานักเรียน ประจำปี 2558 และ 2559 สู่รุ่นน้องสภานักเรียน ประจำปี 2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
ปี 2558 2559 และ 2560
 14 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 7 ยอดเงินปัจจุบัน 9,133 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
18 มิ.ย. 60 ช่วยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ของคุณวิชัย จันทร์จำรูญ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน
 19 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 8 ยอดเงินปัจจุบัน 10,261 บาท  คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 19 มิ.ย. 60 กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร โรงเรียนสมุทรปราการ จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนสมุทรปราการภาพชุดที่ 1   ภาพชุดที่ 2  ตัวแทนสภานักเรียนที่เป็นแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง
 21 มิ.ย. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 คณะกรรมการสภานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
 22 – 24 มิ.ย. 60 กิจกรรมค่ายสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้หัวข้อ “คุยปัญหา ภาษาเด็ก” จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ตัวแทนสภานักเรียน
งานห้องเรียนระดับชั้น ม.4
23 มิ.ย. 60 กิจกรรมตรวจประเมิน To Be Number ONE ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมุทรปราการ
ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2
คณะกรรมการสภานักเรียน
 23 มิ.ย. 60 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด คณะกรรมการสภานักเรียน
23 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560  คณะกรรมการสภานักเรียน
 24 มิ.ย. 60 การให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน
งานประชาสัมพันธ์
 24 มิ.ย. 60 กิจกรรมสภานักเรียนจิตอาสาเพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 10,770.75 บาท
คลิปวิดีโอที่ 1   คลิปวิดีโอที่ 2  รูปภาพ
คณะกรรมการสภานักเรียน
 26 มิ.ย. 60 บรรยากาศจัดเตรียมกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 คณะกรรมการสภานักเรียน
27 มิ.ย. 60 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประจำปี 2560 โดยโรงเรียนสมุทรปราการร่วมกับ สพม.6 เป็นเจ้าภาพ ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ภาพชุดที่ 3  ภาพชุดที่ 4  ภาพชุดที่ 5 คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 มิ.ย. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 9 ยอดเงินปัจจุบัน 11,749 บาท   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 29 มิ.ย. 60 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
 คณะกรรมการสภานักเรียน