กิจกรรมสภานักเรียน ปี 2560

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 20 ม.ค. 60  ประกาศผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 20 ม.ค. 60   ประกาศผลการเลือกตั้งประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 29 ม.ค. 60 คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นพี่   คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 3 ก.พ. 60 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนในการบันทึกความดีลงไปในสมุดระเบียนความดี  คณะกรรมการสภานักเรียนงานวิชาการ
 4 ก.พ. 60 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมประชาธิปไตย จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
 6 ก.พ. 60 สภานักเรียน ปี 59 จัดทำปลอกแขนสภานักเรียนให้กับสภานักเรียนชุดปัจจุบัน เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  รุ่นพี่คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59
ตลอดปีการศึกษา การดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  คณะกรรมการสภานักเรียน
 7 ก.พ. 60  ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 4 ยอดเงินปัจจุบัน 6,109 บาท   คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
8 ก.พ. 60 กิจกรรมการส่งมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
– กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน
– กิจกรรมรับมอบตำแหน่งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
 คณะกรรมการสภานักเรียน
9 ก.พ. 60 สภานักเรียนได้รับอนุญาตจัดโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ” ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   คณะกรรมการสภานักเรียน ปี 59 และ 60
 14 ก.พ. 60  กิจกรรม ส่งต่อความรู้สึกดีๆ คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60 กิจกรรมรับบริจาคโครงการค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1
– ช่วงเช้า      – ช่วงเย็น      – คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60  การแจกเกียรติบัตร กิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และรางวัลอื่นๆ ที่สภานักเรียนได้รับ คณะกรรมการสภานักเรียน
 17 ก.พ. 60  ดำเนินการติดต่อทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ช่วยแก้ไขปัญหาสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนที่เกิดการชำรุดเสียหาย  ประธานสภานักเรียน
 21 ก.พ. 60  ประชาสัมพันธ์การออกบูธขายของ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ Student Market ตลาดนัดวัยเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
22 ก.พ. 60 การประชุมภาคี 4 ฝ่าย จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ประธานและรองประธานสภานักเรียน
 25 ก.พ. 60 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันดอกประดู่บาน
– คลิปวิดีโอ
 คณะกรรมการสภานักเรียนงานประชาสัมพันธ์
 28 ก.พ. 60 ขายขวดน้ำของคณะสีครั้งที่ 5 ยอดเงินปัจจุบัน 7,253 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนงานคณะสี
 28 ก.พ. 60 เคลียร์ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 มี.ค. 60 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มาศึกษาดูงาน  คณะกรรมการสภานักเรียน
 3 มี.ค. 60 กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
 4 – 5 มี.ค. 60 ออกบูธดนตรีเปิดหมวก ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสมุทรปราการ Student Market เพื่อหารายได้จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 คณะกรรมการสภานักเรียน
13 มี.ค. 60 การประเมินสภาพจริงเพื่อรับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสภานักเรียน
 18 – 20 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนจิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 “ปันน้ำใจสู่น้องบ้านหนองผือ”  ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสภานักเรียน
 27 – 30 มี.ค. 60  กิจกรรมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการสภานักเรียนและงานคณะสี
 3 เม.ย. 60 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 คณะกรรมการสภานักเรียน