สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

Posted on Updated on

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกๆ ปี เป็นวันปิยมหาราช
ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 รองผู้อำนวยการนิวัตรชัย วรรณชาลี  คุณครูสุวรรณ วงศ์สามารถ และตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ฝ่ายคณะสี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส โดยกิจกรรมวางพวงมาลาจัดขึ้น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนสมุทรปราการ โดยพระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก่อตั้งโรงเรียนสมุทรปราการในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2426

 

 

สภานักเรียนร่วมประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2559

Posted on Updated on

คณะกรรมการสภานักเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการจำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์” ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดสมุทรปราการ

300px-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c01

ภาพ องค์พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ขอขอบคุณภาพจาก วิกิพีเดีย

ความสำคัญ

พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของชาวสมุทรปราการ อีกทั้งยังเป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงดำริให้สร้างขึ้นและพระราชทานนามว่า “พระสมุทรเจดีย์” แต่สร้างเสร็จเรียบร้อยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราษฎรจะเรียกกันว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๑๒ องค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง พระปิฏกธรรม พระปางห้ามสมุทรและพระชัยวัฒน์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นได้จัดงานสมโภชเป็นที่ยิ่งใหญ่ และเป็นประเพณีสืบมาจนปัจจุบันนี้

พิธีกรรม

วันแรม ๒ ค่ำเดือน ๑๑ จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชายหญิงพร้อมใจกันไปช่วยเย็บผ้าแดงผืนใหญ่สำหรับห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ใช้เวลาอย่างช้า ๒ วันเสร็จ ในวันแรม ๕ ค่ำเดือน ๑๑ คณะกรรมการจะเชิญขึ้นตั้งบนบุษบกโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะแห่ไปรอบเมือง มีขบวนแห่ของสถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมขบวน และอัญเชิญผ้าแดงลงสู่เรือแห่แหนไปตามลำน้ำเจ้าพระยาไปถึงอำเภอพระประแดงแล้วอัญเชิญขึ้นรถแห่รอบตัวเมืองพระประแดงเพื่อให้ชาวพระประแดงได้ร่วมอนุโมทนาแล้วอัญเชิญลงเรือกลับมายังพระสมุทรเจดีย์มาทำพิธีทักษิณาวัตรรอบองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วจึงนำผ้าแดงขึ้นห่ม

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากเว็บไซต์ประเพณีไทยดอทคอม

โดยในปีนี้งานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ จัดขึ้นตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัยจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทางสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จำนวน 200 กว่าคน ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภานักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายในชุดนักเรียน พร้อมทั้งติดโบว์สีดำเพื่อไว้อาลัย โดยขบวนแห่จัดขบวน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และเดินขบวนผ่านแหล่งชุมชน ตลาดปากน้ำ และกลับมายังศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้ง เพื่ออัญเชิญผ้าแดงลงสู่เรือแห่แหนไปตามลำน้ำเจ้าพระยาไปถึงอำเภอพระประแดงแล้วอัญเชิญขึ้นรถแห่รอบตัวเมืองพระประแดงเพื่อให้ชาวพระประแดงได้ร่วมอนุโมทนาต่อไป

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

สภานักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดทำโบว์ไว้อาลัยแจกนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

Posted on Updated on

ทางคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้จัดทำโบว์ไว้อาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยจะแจกให้นักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทุกคนได้ติดเพื่อร่วมไว้อาลัย

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 นายกันนที ใจแก้ว ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้โทรศัพท์มาปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน ได้แก่ คุณครูสมพร สังข์พูล คุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ และคุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล และประสานงานต่อไปยังรองผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุขเกี่ยวกับแนวคิดที่จะจัดทำโบว์สีดำ เพื่อไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยจะแจกให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้ร่วมกันแสดงความไว้อาลัยกันทั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนได้นัดรวมตัวกันจัดทำโบว์ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2559 โดยจัดทำทั้งสิ้นจำนวน 3,300 ชิ้น งบประมาณที่นำมาใช้ เป็นเงินเก็บของคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้มาจากการขายริสแบนด์ และงบประมาณสนับสนุนจากศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ช่วงงานราตรีฟ้าเหลืองที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%9b ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่

Posted on Updated on

 

14199157_1018735374905665_8912502230075990237_n

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการวันชัย ทัศนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการคนใหม่ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป.สป.1 ด้วยความยินดียิ่ง

wanchai

ภาพ รองผู้อำนวยการวันชัย ทัศนิยม

สภานักเรียนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

Posted on Updated on

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ข่าวจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจได้รายงานข่าวเกี่ยวกับ “พลเอกเปรม” ย้ำแนวคิดเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
โดยคำกล่าวที่ว่า “ขณะนี้ ไม่มีมาตรวัดความขี้โกง และไม่มีมาตรวัดความร่วมมือ ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดและแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการสร้างแรงจูงใจความร่วมมือจากทุฝ่าย เพื่อที่จะไม่มองว่า ตนเองไม่เดือดร้อนและไม่ใช่เรื่องของตนเอง จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ส่วนตัวจึงย้ำแนวคิดเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พร้อมเสนอแนวทางไว้ว่า ต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาตั้งแต่เด็ก และสร้างความร่วมมือคนในชาติให้ได้” พลเอกเปรม กล่าว

ภาพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

จากคำกล่าวของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 10201 ชั้น 2 อาคาร10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ผมคิดว่ากิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนประสบการณ์ให้เยาวชนรู้จักที่จะตอบแทนบุญคุณของสิ่งที่มีคุณค่า แต่หลาย ๆ คนมองข้ามไป เช่น โรงเรียน ประเทศชาติและโลก นักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนมาอย่างดีแล้ว จากประสบการณ์ จากคณะครูที่ปรึกษาและการเป็นผู้นำกิจกรรมในโรงเรียน ทำให้นักเรียนเหล่านี้มีความคิด รู้จักที่จะมองประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทำในสิ่งที่ควรทำ และมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้ทำและก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

กิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น เป็นนักเรียนแกนนำในการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง นำร้องเพลงชาติ นำสวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวค่านิยม 12 ประการ การช่วยกันรักษาความสะอาด การช่วยกันเก็บขวดน้ำ  ปิดน้ำปิดไฟที่เปิดไว้โดยไม่ได้ใช้งาน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับของหาย เพื่อให้ผู้ที่ทำหายมารับคืน การเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ จัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรี กีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย วิชาการ และความกตัญญูกตเวที การเป็นนักเรียนแกนนำในการนำเสนอโครงการ/กิจกรรม และดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำเสนอมา ฯลฯ ประสบการณ์เหล่านี้ จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนรู้จักเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องตอบตัวเองว่าเราทำเพื่อใคร และอะไรคือสิ่งที่ได้กลับคืนมา เพราะหลาย ๆ กิจกรรมทั้งเหนื่อย เวลาส่วนตัวน้อยลง ต้องใช้ความพยายาม ต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่าย นักเรียนที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้ไปได้ พวกเขาเหล่านี้ก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการขยายความคิดไปสู่ประเทศชาติและโลกต่อไป แต่ไม่ใช่ว่านักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนจะผ่านสถานการณ์ทางความคิดเหล่านี้ไปได้ทุกคน ยังมีปัจจัยภายนอกอีกมากมาย เช่น ครอบครัว สังคมที่อาจไม่เข้าใจ ว่าทำแล้วจะได้อะไร  ทำให้นักเรียนท้อถอย หมดแรงใจจะสู้ต่อหรือหันไปหาหนทางที่สบายมากกว่า

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้ตระหนักว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เพื่อชาติของเรา เพื่อประเทศไทยของเรา แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน

เขียนโดยวรัญญู อติศักดิ์กุล ที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ และ youtube

40 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลา

Posted on Updated on

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เหตุการณ์ 6 ตุลา ซึ่งตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ปัจจุบันก็ผ่านมา 40 ปีแล้ว (วันนี้วันที่ 6 ตุลาคม 2559) เป็นเหตุการณ์จลาจลและปราบปรามนักศึกษาและผู้ประท้วงในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้องสนามหลวง ขณะที่นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยกำลังชุมนุมประท้วงการเดินทางกลับประเทศของจอมพล ถนอม กิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถิติอย่างเป็นทางการระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 46 คน ซึ่งมีทั้งถูกยิงด้วยอาวุธปืน ถูกทุบตี หรือถูกทำให้พิการ

หนึ่งวันก่อนเหตุการณ์ มีการตีพิมพ์ภาพถ่ายการแขวนคอจำลองโดยผู้ประท้วงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสื่อ สำหรับหลายฝ่าย นักศึกษาในภาพถ่ายนั้นเหมือนกับกำลังแขวนคอหุ่นจำลองสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผลให้กำลังกึ่งทหารที่โกรธแค้นมาชุมนุมกันนอกมหาวิทยาลัยในเย็นนั้น

พลตำรวจโท ชุมพล โลหะชาละ รองอธิบดีกรมตำรวจ สั่งการโจมตีในรุ่งเช้าและอนุญาตให้ยิงเสรีในวิทยาเขต คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยึดอำนาจทันทีหลังสิ้นสุดเหตุการณ์ สมาชิกของคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองนั้นมีความคิดสายกลางกว่ากลุ่มของพลตรีประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกลุ่มยังเป็นที่เข้าใจไม่มากนัก คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองแต่งตั้งธานินทร์ กรัยวิเชียร ผู้ต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่ยึดมั่นในหลักการ และผู้ที่พระมหากษัตริย์โปรด เป็นนายกรัฐมนตรี